Folkemøde

Folkemødet: KOMBIT inviterer til utraditionel CyberSecurityWalk

30-05-2023

KOMBIT er vært ved fire debatter på Folkemødet - herunder en anderledes debat om cybersikkerhed, hvor du vandrer rundt i Allinge sammen med politikere, fagfolk og andre borgere.

Hammershus

KOMBIT er stærkt repræsenteret på Folkemødet, hvor vi er med til at arrangere fire spændende debatter.

1. Kan du sove trygt om natten? – gå med på CyberSecurityWalk

Mørke kræfter presser dagligt stat, kommuner, virksomheder og helt almindelige borgere i vores land. Kan du sove trygt om natten og håbe på, at de data, som det som offentlige opbevarer om dig, ikke kommer i de forkerte hænder hos hackere eller fremmede statsmagter?

På vandringen gennem Allinge by er der fire stop med korte oplæg om cybersikkerhed. Frem mod næste stop kan du diskutere oplægget med politikere, cyberlandsholdet, fagfolk og andre borgere.

Vandringen foregår d. 16/6 kl. 12:30 - 13:15 og starter ved J30. Du kan læse mere om debatten og se hvilke 24 politikere og fagfolk, der har meldt sig til cybervandringen her.

Du kan høre KOMBITs CEO Kristian Vengsgaard fortælle om cybervandringen her.
 

2. Spørg om Skolebørn: Alle elsker at hade Aula

Er skole-hjem-samarbejdet blevet reduceret til Aula-beskeder? Understøtter kommunikationen samarbejdet mellem skole og hjem, eller skal vi tilbage til den analoge meddelelsesbog, vi som forældre frygtede at komme hjem med? Dét og meget mere kan du høre om, når ’Spørg om Skolebørn’ tager Aula under kærlig behandling i en live-podcast fra scenen.

Debatten foregår d. 15/6 kl. 11:30 - 12:50 ved G23, Lærernes Hus (Danmarks Lærerforening). Du kan læse mere om debatten og deltagerne her.
 

3. Skal digitaliseringen rulles tilbage i din kommune?

Frikommuner skal skabe bedre velfærd – men er digitalisering og træls lovgivning et kæmpe benspænd? Erfaringerne fra frikommunerne viser, at der skabes bedre service for borgerne. Men noget overraskende er det i høj grad den velordnede, systematiske og bureaukratiske digitalisering, der forhindrer frisættelsen.

Når vi gentænker vores velfærd, er det vigtigt at finde den rette balance mellem digitalisering og menneskelige interaktioner og sikre, at it-systemer er til gavn for borgere og medarbejdere. Skal vi i virkeligheden rulle digitaliseringen tilbage visse steder i vores samfund?

Debatten foregår d. 16/6 kl. 15:00 - 15:45 ved F7 - Kommunernes telt. Du kan læse mere om debatten og deltagerne her.
 

4. Hvis I ikke vil udvikle systemerne, gør vi det sgu selv :-)

KOMBIT har siden 2009 gennemført over 25 udbud og står nu over for en bølge af genudbud. Men er markedet overhovedet interesseret i at byde på offentlige systemer – herunder kommunernes? Der tegner sig måske et billede af et marked, der har travlt med at indrette forretningen mod færre og mere specialiserede teknologier, og i højere grad at udvikler produkter ud fra et potentiale for eksport?

Måske ligger eksporteventyret ikke i specialiserede produkter, men er i stedet gemt i vores mangeårige samarbejdsform mellem det private og det offentlige – et samarbejde der har bragt os til tops, som et af verdens mest digitaliserede lande. Når vi er ude i den store verden, så er det præcist det samarbejde, og den viden alle potentielle eksportmarkeder er interesseret i.

Med dette afsæt, og en til tider bøvlet offentlig udbudsform – må vi alle, som indkøbere og udbydere, spørge os selv, hvordan offentlige udbud fremadrettet skal udformes.

Debatten foregår d. 16/6 kl. 17:00 - 17:45 på H10 - Piratskibet. Du kan læse mere om debatten og deltagerne her.

Ditte Maja Tvilde
Sekretariatschef / Ledelsessekretariatet