FLIS

Kan FLIS bidrage til besparelser i kommunerne?

20-06-2023

Chef for ITK i Aarhus Kommune, Bo Fristed, mener, at en øget anvendelse af FLIS kan bidrage til at indfri en del af de 2 milliarder kroner, som kommunerne skal spare inden for digitalisering.

Bo Fristed, Chef for ITK i Aarhus Kommune, opfordrer kommunerne til at udnytte FLIS som et redskab til at opnå betydelige besparelser på it-budgettet og som den fælleskommunale løsning til data og ledelsesinformation.

"Kommunerne har potentiale til at opnå betydelige besparelser på it-budgettet ved at bruge FLIS som den fælleskommunale løsning til data og ledelsesinformation," siger Bo. Han påpeger, at kommunerne bør kunne spare betydelige midler ved at benytte en fælles kommunal løsning i stedet for forskellige individuelle BI-løsninger, som flere kommuner gør i dag.

FLIS indsamler data fra kommunernes fagløsninger inden for forskellige serviceområder. Disse data anvendes til analyser og ledelsesinformation i kommunernes beslutningsproces samt til sammenligning med andre kommuner.

Effektiv rapportering og ressourcefrigørelse med FLIS

Fristed påpeger desuden vigtigheden af at styrke FLIS for at opnå mere effektiv rapportering og udnytte det fælles datagrundlag på tværs af kommunerne. "Jeg vil vove at påstå, at en betydelig del af den rapportering, der finder sted i kommunerne, omhandler de samme emner, såsom sygefravær og økonomi. Ved at øge den fælles anvendelse af FLIS kan kommunerne frigøre ressourcer, som kan bidrage til at realisere de besparelsesmål, der er opsat op til 2028.

I forhold til de aktuelle rekrutteringsudfordringer, som kommunerne står over for, kan det betyde, at kommunerne ikke har brug for lige så mange eksterne konsulenter eller dataeksperter.

"Digitalisering handler ikke kun om nye løsninger og services. Det handler også om at gøre mere sammen," udtaler Bo Fristed.

Kontakt

Rebecca Knaack
Rebecca Wessel Knaack
Chefkonsulent / Kommunikation