FLIS

Åbne data er vejen til smartere kommuner

26-06-2023

Bo Fristed argumenterer for, at ved at åbne data fra FLIS kan kommunerne blive smartere.

Hvis det stod til Bo Fristed, chef for ITK i Aarhus Kommune og formand for opendata.dk, skulle data fra FLIS, den fælleskommunale løsning til ledelsesinformation og data, være åbne for alle.

"For at bevare vores velfærdssamfund er vi nødt til at tænke smartere," udtaler Bo Fristed. "Vi står over for komplekse udfordringer, som ikke kan tackles internt i kommunerne alene. Samarbejde og brug af teknologier er nødvendigt. Ved at åbne op for data kan vi sammen skabe innovative løsninger."

Disse udfordringer betegnes også som "wicked problems," hvilket indikerer deres ekstreme kompleksitet og at der ikke findes én universel løsning. Bo forklarer, at et af disse vilde problemer er den forventede mangel på 16.000 SOSU'er allerede i 2023, der forventes at stige yderligere til 47.000 i 2045. "Det svarer til, at det offentlige rekrutterer alle nyudsprungne studenter i mange år fremad. Det er jo ikke realistisk," udtaler Bo.

FLIS-data som en værdifuld ressource for kommunerne

FLIS-data udgør en omfattende samling af data fra forskellige serviceområder i den kommunale sektor. I dag anvendes disse data som ledelsesinformation i kommunernes beslutningsprocesser og til benchmarking med andre kommuner. De giver mulighed for at identificere problemområder, optimere ressourcer og træffe informerede beslutninger.

"Data er en fælles ressource," påpeger Bo Fristed. "Ved at åbne FLIS-data for offentligheden skaber vi muligheder for innovation og løsninger på de udfordringer, vi står over for. Når forskere og virksomheder fra forskellige områder arbejder sammen om at analysere og fortolke dataene, kan det føre til kreative ideer og nye løsninger." Han tilføjer også, at data fungerer som brændstof for teknologisk udvikling, og åbne data er nødvendige for, at udviklere og teknologivirksomheder kan skabe applikationer og værktøjer.

Åbne data til gavn for samfundet som helhed

Bo Fristed understreger, at åbne data ikke kun gavner virksomheder og deres kunder, men også samfundet som helhed.

"Vi har allerede set eksempler på, hvordan åbne data kan forbedre vores hverdag," siger Bo Fristed. "Et godt eksempel er brugen af åbne data om parkeringspladser i realtid, som hjælper bilister med at finde ledige pladser og samtidig øger udnyttelsen af parkeringsfaciliteterne. Dette skaber en mere problemfri og effektiv mobilitet i vores byer."

Ved at bruge data som grundlag og inddrage både menneskelig indsigt og machine learning kan vi opnå en mere effektiv ressourceallokering og frigøre arbejdskraft til andre vigtige opgaver, forklarer Bo. Et eksempel på, hvordan data kan bidrage til den offentlige sektor, er en virksomhed i England, der har udviklet en algoritme til tidlig diagnose af sygdomme som Alzheimers, Parkinsons og Huntingtons. Ved hjælp af taleanalyse og store mængder af frie data kan algoritmen identificere sygdomme op til flere år før en læge ville kunne gøre det. Den slags forudsætter data.

Objektive FLIS-data uden politisk karakter

Bo Fristed erkender, at der også er udfordringer og potentielle risici ved åbning af data. "Nogle gange bruger jeg dette teaterikon med en sur og en glad mand til at illustrere det. Der er utroligt mange positive potentialer i dette, men samtidig er der også risici for vores samfund som helhed."

Beskyttelse af personlige oplysninger og håndtering af datasikkerhed er ifølge Bo derfor en afgørende faktor, der skal adresseres for at sikre en forsvarlig brug af data.

"Vi taler ikke om data, der har en 'flavour' af noget," understreger Bo Fristed. En af de centrale grunde til, at Bo mener, at FLIS-data bør være åbne, er deres objektive karakter. Det drejer sig om den del af FLIS' data, der er baseret på strukturerede oplysninger og trufne afgørelser, og som ikke indeholder oplysninger af politisk karakter eller personhenførbare oplysninger.

"Det er kun de objektive data, vi går efter. Vi undlader data, der kan have politisk eller økonomisk konsekvens - hverken positiv eller negativ. FLIS-dataene er registreringer af beslutninger eller gennemførte handlinger. De er resultatet af en afsluttet proces og er ikke påvirket af personlige holdninger eller bias. Det er den type objektive data, jeg taler om," forklarer Bo.

Bo fortæller, at Opendata.dk er dedikeret til at fremme åbne data og ønsker at tilbyde ejerne af data et vindue, hvor de kan udstille deres data og gøre dem tilgængelige for alle andre.

"Ved at tilbyde en platform, hvor data kan deles og udnyttes, kan vi øge innovationspotentialet og skabe værdi for samfundet som helhed," siger Bo Fristed. Han opfordrer derfor alle offentlige myndigheder, der besidder data af relevans, til at bidrage til åbenhed og samarbejde ved at deltage på opendata.dk.

Kontakt

Rebecca Knaack
Rebecca Wessel Knaack
Chefkonsulent / Kommunikation