KOMBIT inviterer til leverandørdialog i forbindelse med kommende udbud af Fælles Bibliotekssystem

18-08-2023

På vegne af de danske kommuner inviterer KOMBIT leverandører af biblioteksløsninger til leverandørdialog forud for det kommende udbud af Fælles Bibliotekssystem.

Formålet med dialogen er at få relevante leverandørers input til det kommende udbud af Fælles Bibliotekssystem samt få større kendskab til, hvordan eksisterende standardløsninger passer til de kommunale forretningsbehov. 

Leverandørdialogen er målrettet leverandører af færdigudviklede og velafprøvede bibliotekssystemer. For at blive betragtet som relevant leverandør til den kommende dialog, forventer vi, at systemet allerede er færdigudviklet, implementeret og afprøvet på et folkebibliotek. 

Vi vil foretrække, at leverandørdialogerne afholdes med fysisk fremmøde i KOMBIT, men det er også muligt via Teams. Til mødet er der afsat 1,5 time, hvor I som leverandør kan demonstrere jeres produkt samt afklare nogle af vores centrale spørgsmål. 

Det er muligt at afholde leverandørdialogen på følgende datoer: 

  • Den 1. september 2023 mellem kl. 9.30 - 15.30 (3 tilgængelige timeslots) 
  • Den 4. september 2023 kl. 10.00 - 11.30 (1 tilgængeligt timeslot)
  • Den 5. september 2023 mellem kl. 09.30 - 12.00 (2 tilgængelige timeslots) 

Ønsker I at booke tid til leverandørdialog, bedes I inden den 28. august 2023 kontakte projektkoordinator Sara Molin på telefon: +45 5272 3353 eller mail: smn@kombit.dk, så vil hun hjælpe med at koordinere jeres møde med KOMBIT. Telefontid mellem kl. 9:30-15:00.

Vi ser frem til produktive leverandørmøder, der kan være med til at forme udbuddet for fremtidens Fælles Bibliotekssystem 2.0. 

English version

On behalf of the Danish municipalities, KOMBIT extends an invitation to suppliers for a supplier dialogue preceding the forthcoming tender for FBS 2.0. The purpose is to obtain your insights for the upcoming tender and to gain a better understanding of how existing standard solutions align with the municipal business requirements. 

The supplier dialogue is specifically aimed at providers of fully developed and well-tested library systems. To be relevant for the impending dialogue, this solution should already be developed, implemented, and tested within a public library setting. 

The supplier dialogues will be conducted either in-person at KOMBIT or digitally on Teams, and they will last for 1.5 hours where you can demonstrate your product and answer some of our central questions we have to your solution. 

It’s feasible to schedule the supplier dialogue on the following dates: 

  • 1 September 2023 between 9:00 AM - 3:30 PM (3 available time slots) 
  • September 2023 at 10:00 AM - 11:30 AM (1 available time slot)  
  • 5 September 2023 between 9:00 AM - 12:00 PM (2 available time slots) 

Should you wish to secure a time slot for the supplier dialogue, kindly reach out to Project Coordinator Sara Molin on Phone: +45 5272 3353 or Email: smn@kombit.dk, then she will assist in coordinating your meeting with KOMBIT. The deadline is 28 August 2023.

We eagerly anticipate a productive supplier dialogue that will contribute to shaping the future tender for Fælles Bibliotekssystem 2.0.