KOMBIT programledermøde

30jan

Formålet med programledermøderne er at:

  • Holde kommunernes KOMBIT-programledere opdateret på KOMBIT’s løsninger og aktiviteter
  • Sikre KOMBIT programlederne effektivt kan varetage deres rolle og løse de opgaver, der tilfalder programlederen fx at sikre tværgående koordinering og gevinstrealisering på tværs af KOMBIT-porteføljen og den fælleskommunale infrastruktur
  • Sikre eskalering af udfordringer på de enkelte løsninger samt understøttelse af beslutnings- og underskriftsprocesser.

Programledermøderne afholdes ud fra en fast struktur, som består af:

  • Indlæg om aktuelle emner og aktiviteter, som vedrører programledernes opgaver og ansvar
  • Nyt fra KOMBIT – korte orienteringer
  • KLIK-opgaver – status på aktuelle- og kommende opgaver af tværgående og/eller kritisk karakter
  • Tilslutning- og databehandleraftaler – status på aktuelle og kommende aftaler til underskrift hos kommunerne

Formen på møderne er præsentationer fra KOMBIT efterfulgt af dialog med oplægsholdere, direktion og øvrige deltagere om de emner, der behandles på møderne. Det er kommunernes møder, og det er vigtigt, at kommunerne er med til at beslutte og prioritere indholdet på møderne. Derfor er forslag til emner altid velkomne på programleder@kombit.dk.

Indholdet af møderne kommunikeres ud via mødeindkaldelsen, så snart dagsordenen er klar. Optagelse af og præsentation fra møderne sendes ud til alle programlederne umiddelbart efter mødet. Præsentationer fra tidligere møder kan findes her

Information om begivenheden

Tid
30. Januar 2024 10:00-11:30
Sted
Møderne afvikles online via Teams
 Målgruppe
KOMBIT-programledere
Relateret til
KOMBIT tværgående
Tilmelding
Alle KOMBIT-programledere registreret i KLIK bliver automatisk tilkaldt