Kommunernes it-arkitekturnetværk - 1. netværksmøde: 3. og 5. april 2024 (online)

03apr

KL, KOMBIT og KITA udbyder Kommunernes it-arkitekturnetværk 2024.

Sammen kan kommunerne skabe sammenhængende digitale løsninger, hvis vi samarbejder og deler viden om, hvordan vi kan anvende den fælleskommunale rammearkitektur og infrastruktur til anskaffelse, implementering og drift af kommunale it-systemer.

I 2024 kommer vi i netværket blandt meget andet til at fokusere på:

  1. Anskaffelse af it-systemer – værktøjer til arkitekturscreening, kravstillelse og markedsdialog
  2. Informationssikkerhed og databeskyttelse ved hjælp af adgangsstyring og dataafgrænsning
  3. Struktureret datafangst og databehandling med KL’s Blanketsamling og KL Emnesystematik
  4. Databaseret ledelse med fælles standarder for forretningsdata og ledelsesinformation samt udvikling og udbredelse af lokale og fælleskommunale klassifikationer
  5. Viden om og inddragelse i udviklingen af fællesoffentlige og fælleskommunale it-projekter

Udbytte for deltagerne

Det er en rigtig god idé, at kommunerne er med i Kommunernes it-arkitekturnetværk. Det er et vigtigt forum, hvor vi kan dele viden om og konkrete erfaringer med anvendelse af den fælleskommunale rammearkitektur og infrastruktur samt hvordan vi bedre udnytter potentialerne i god arkitekturstyring efter fælleskommunale principper og regler og arkitekturdokumentation med ArchiMate og UML.

KL og KOMBITs it-arkitekter sikrer, sammen med deltagere fra kommunerne og vores fællesoffentlige samarbejdspartnere i staten og regionerne, et højt arkitekturfagligt niveau på netværksmøderne.

Information om begivenheden

Tid
3. og 5. april 2024 - 10:00-15:00
Sted
Online
 Målgruppe
Kommunale forretnings- og it-arkitekter samt digitaliseringschefer og digitaliseringskonsulenter, der arbejder med it-arkitektur eller digitalisering i kommunerne. Såvel de erfarne arkitekter og konsulenter som mindre erfarne kan have glæde af at deltage i netværket.
Relateret til
It-arkitektur
Tilmelding
Klik her for at tilmelde dig kommunernes it-arkitekturnetværk 2024