Stil krav til data-leverancer til ledelsesinformation, når I anskaffer nye it-løsninger

28sep

På webinaret præsenteres I for kravene og får mulighed for at spørge nærmere ind til dem.

KOMBIT (FLIS) har, i tæt samarbejde med den kommunale følgegruppe for FLIS og SKI, udarbejdet en række krav om dataleverancer mhp. ledelsesinformation - herunder LIS, FLIS og KL Gateway.

Kravene kan, hvis de lægges ind i kommunernes it-udbud, medvirke til at sikre kommunerne bedre priser og en højere kvalitet på dataleverancer, end hvis priser forhandles med leverandøren efter kontrakten er indgået. 

Information om begivenheden

Tid
28. september 2023 - 13:00 til 14:00
Sted
Teams (du modtager et link, når vi nærmer os dagen)
 Målgruppe
Dette webinar henvender sig til kommunale ledere og medarbejdere som indkøber IT-løsninger og data til ledelsesinformation.
Tilmelding

Klik her for at tilmelde dig

Tilmeldingsfrist onsdag d. 27. september 2023