Oplysninger om support af KOMBIT-løsninger i drift

Her finder du supportoplysninger på de KOMBIT-løsninger, der er i drift.

På denne side finder du oplysninger om, hvordan du får support på KOMBIT-løsninger i drift.

I hovedreglen et det leverandøren, der har udviklet løsningen, der håndterer support på løsningerne, da det er dem, der kender løsningen bedst - se kontaktinformationer nedenfor. Du skal som udgangspunkt altid kontakte den servicedesk, helpdesk eller servicelinje, der er nævnt under de enkelte løsninger nedenfor. Men hvis du står i en fastlåst situation og har brug for assistance til at komme videre med en sag hos din leverandørs Servicedesk, kan du kontakte KOMBITs Incident Management..

Du kan finde supportinformation på:

Arbejdsgangsbanken

Support: arbejdsgangsbanken@kombit.dk
 

AULA

Aula er den nye kommunikationsplatform i folkeskoler, SFO’er og dagtilbud, der giver elever, pædagogisk personale og forældre adgang til informationer fra skolen og dagtilbud. Læs mere på  https://aulainfo.dk/om-aula/

Kontaktoplysninger:
Du skal være supportberettiget kommunal bruger for at henvende dig til Aula Support. Her kan du indrapportere direkte igennem Aula. Log på Aula.dk og send en fejlrapportering i administrationsmodulet. Læs mere på  https://aulainfo.dk/guide-til-projektledere/support/
Øvrige brugere skal henvende sig til skolen, SFO'en eller barnets dagtilbud.

Hjemmeside: På http://aulainfo.dk er information samlet og opdateret, målrettet både kommunale projektledere og administratorer, samt leverandører, pædagogisk personale, forældre og elever.

Aktuel driftsstatus: gå til https://aulainfo.dk/driftstatus/
 

BBR

Support til borgere og virksomheder skal ske igennem kommunen.

Kommunale sagsbehandlere:
Tel.: +45 3334 8916
E-mail: servicedesk@netcompany.com

Åbningstider i Kundeservice:
Mandag-fredag 06.00-18.00

Support om lovfortolkning: BBR@BBR.dk

Projektrelaterede spørgsmål: bbrv20kommune@kombit.dk

Aktuel driftsstatus: i BBR-løsningen på https://kommune.bbr.dk/IdPSelection#!/ (kun tilgængelig for BBR-brugere).

I tilfælde af at løsningen er nede, bliver der skrevet ud til alle de brugere, som har tilmeldt sig en mailliste hos Netcompany.
 

Borgerblikket

Kommunale sagsbehandlere:
Tel.: +45 3334 8909
E-mail: KOMBIT.SAPA@netcompany.com

Åbningstider i Kundeservice:
Mandag-fredag 06.00-24.00

Aktuel driftsstatus: gå til driftsstatus 
 

Byg og Miljø

Borgere og virksomheder skal rette henvendelse til den kommune, deres ansøgning skal håndteres i.

Servicedesk (kun for superbrugere): Servicedesk-portal til Byg og Miljø, hvor registrerede brugere kan indrapportere eventuelle fejl direkte. Her er fx også mulighed for at vedhæfte skærmbilleder etc. Servicedesken tilgås på https://knowledgecube.atlassian.net/servicedesk/customer/portal/7

Support (kun for superbrugere): Tlf. 33 98 33 96.

Aktuel driftsstatus: https://driftsstatus.bygogmiljoe.dk/

Henvendelser vedrørende ændringsønsker, lovmæssige forhold og regelmatricen skal indrapporteres til Byg og Miljøs Ændringsønskeportal. Alle superbrugere har fået information tilsendt om adgang til Ændringsønskeportalen.
 

DUBU

Support håndteres via Netcompanys Service Desk.
Tlf.: +45 3334 8931
E-mail: Kombit.DUBU@netcompany.com

Åbningstider i Kundeservice:
mandag-onsdag & fredag kl. 8 til 16
torsdag kl. 8 til 18

 

EESSI - Kommunernes RINA

Leverandørens servicedesk:
Tel.: +45 7070 1144
E-mail:  eessi.support@cloudeon.com  

Åbningstid hos servicedesk:
Mandag-fredag 08.00-16.00

Portal:
https://eessi.cloudeon.com/support/home

Aktuel driftsstatus:
https://eessi.cloudeon.com/support/announcements
 

FLIS

Kommunal support:
Tlf.: +45 3311 4047
E-mail: KOMBIT.FLIS@netcompany.com

Hjemmeside med supportoplysninger: https://www.eflis.dk/

Åbningstider i Service Desk:
Mandag-fredag 07.00 – 17.00
 

Fælles Bibliotekssystem (FBS)

Support til Cicero Bibliotekssystem (kun for superbrugere).

Kontaktoplysninger:
Tlf: 8943 2060
E-mail: support.sll.fbs@systematic.com

Åbningstider i Systematic Support
Mandag-fredag 08.00 - 16.00

Supporthjemmeside: https://da.systematic.com/library-learning/support/support-cicero/

Aktuel driftsstatus: gå til https://da.systematic.com/library-learning/support/support-cicero/driftstatus/
 

Fælles Biblioteksinfrastruktur (FBI)

Kontaktoplysninger:
Tlf: 4486 7777

Kontaktformular: https://kundeservice.dbc.dk/kontakt

Åbningstider i DBC kundeservice
Mandag-fredag 08.30 - 16.00

Supporthjemmeside: https://kundeservice.dbc.dk/

Aktuel driftsstatus: gå til https://www.dbc.dk/kundeservice/driftsstatus
 

Kommunernes Pensionssystem (KP)

Supportberettigede bruger kan med fordel benytte menupunktet "Min Support" i systemet til fejlmelding.

Leverandørens servicedesk:
Tel.: +45 3334 8959
E-mail: kombit.kp@netcompany.com

Åbningstid hos servicedesk:
Mandag-fredag 08.00-16.00

Aktuel driftsstatus: 
https://www.kommunernespensionssystem.dk/ (kun adgang for systemets brugere)

Kommunernes Sygedagpengesystem (KSD)

Support til borgere skal ske igennem kommunen.

Kommunale sagsbehandlere:
Tel.: +45 4460 1090
E-mail: sygedagpenge@ksdp.dk
Sikker mail: sygedagpenge@sikker.ksdp.dk

Åbningstider i Kundeservice:
Mandag-fredag 07.00-19.00

Aktuel driftsstatus:
https://kundenet.kmd.dk/arbejdsmarked/ksd (adgangsstyret, spørg ksd@kombit.dk)
 

Kommunernes Ydelsessystem (KY)

Support til borgere skal ske igennem kommunen.

Kommunale sagsbehandlere:
Tel.: +45 3334 8921
E-mail: Kombit.KY@netcompany.com

Åbningstider i Kundeservice:
Mandag-fredag 06.00-18.00

Aktuel driftsstatus:
https://www.kommunernesydelsessystem.dk (adgangsstyret, spørg ky@kombit.dk)
 

Køreprøvebooking (KPB)

Hjemmeside: https://koreprovebooking.dk

Support til Borgerservice, Køreskoler og Politi:

Service Desk e-mail: kpb.support@knowledgecube.net

Telefonisk åbningstider i Service Desk:
Mandag-fredag 08.00 – 16.00

Service Desk telefon +45 3398 2000

Aktuel driftsstatus: gå til https://driftsstatus.koreprovebooking.dk/Home/StatusPage

Ved problemer med rettigheder skal du kontakte hhv. Nets DanID erhvervssupport eller Virk.dk support.

Læs mere om Køreprøvebooking på KOMBIT: http://www.kombit.dk/koreprovebooking
 

NemRefusion

Support til virksomheder og kommunale sagsbehandlere:
Hjemmeside: NemRefusion vejledning
Tlf.: +45 4460 7213
E-mail: support@nemrefusion.dk
Sikker e-mail: nemrefusion@sikker.kmd.dk

Åbningstider i Service Desk:

Mandag-fredag 06.00 – 18.00

Aktuel driftsstatus: gå til driftsstatus

Ved problemer med log-in eller rettigheder skal du kontakte hhv. Nets DanID erhvervssupport eller Virk.dk support.
 

Refusion af sygedagpenge

Kontakt den fraværendes bopælskommune.

Hjemmeside: Liste over kommuner på Virk.dk
 

Refusion af barseldagpenge

Kontakt Udbetaling Danmark:
Tlf.: +45 7012 8064
E-mail: Log på Virk.dk og send digital post til 'Barseldagpenge'

Åbningstider i Service Desk:
Mandag-onsdag  08.00 – 16.00
Torsdag  08.00 – 18.00
Fredag  08.00 – 15.00
 

SAPA

Kommunale sagsbehandlere:
Tel.: +45 3334 8909
E-mail: KOMBIT.SAPA@netcompany.com

Åbningstider i Kundeservice:
Mandag-fredag 06.00-24.00

Aktuel driftsstatus: gå til driftsstatus 

 

Serviceplatformen

Kommuner og leverandører:
Tlf.: +45 8987 2137 (IBM)
E-mail: helpdesk@serviceplatformen.dk

Åbningstider i IBM Helpdesk:
Mandag-fredag kl. 06.00 – 18.00

Aktuel driftstatus: driftstatus.kombit.dk

www.digitaliseringskataloget.dk

 

Socialt Frikort

Socialtfrikort.dk understøtter ordningen om Socialt Frikort, der tilbyder udsatte borgere at tjene op til 20.000 kr. skattefrit årligt i 2019 og 2020 uden, at det medfører en reduktion af forsørgelsesydelserne. Brugerne af systemet er borgere, kommunale sagsbehandlere og virksomheder. Læs mere om ordningen på www.socialstyrelsen.dk/socialtfrikort.

Kontaktoplysninger:
Tlf.: 32 65 32 32 (mandag til fredag, 08:00 - 16:00)
E-mail: Socialt Frikort Service Desk: support@socialtfrikort.dk

www.socialtfrikort.dk

 

Støttesystemerne

Kommuner og leverandører:
Tlf.: +45 4460 2160
E-mail: sts-support@kmd.dk

Åbningstider i Kundeservice:
Mandag-fredag kl. 06.00-18.00

Aktuel driftsstatusdriftstatus.kombit.dk

www.digitaliseringskataloget.dk

 

Virk.dk support

Hjælp til rettigheder til at indberette via Virk.dk:
Tlf.: +45 7020 0030

Åbningstider i Service Desk:
Mandag-fredag  09.30 – 14.30

Hjemmeside: Virk.dk support
 

Ydelsesrefusion (YR)

YR's support nås via Ydelsesrefusion.dk, hvor supportberettigede brugere kan logge ind.
Man kan også kontakte leverandøren DXC's helpdesk på følgende telefonnr. og mail:
Tlf.: 8988 5842 (mandag - fredag kl. 08:00 - 17:00)
Mail: sca-helpdesk@dxc.com

 

Kontakt

Service Management Chef
3334 9441