Ydelsesrefusion

Ydelsesrefusion (YR) skal samle informationer om de offentlige forsørgelsesydelser, automatisk hjemtage kommunens refusioner fra staten og afregne kommunens egen medfinansiering.

Den fælleskommunale it-løsning Ydelsesrefusion (YR) er en kompleks regnemaskine, der hver måned samler informationer om de offentlige forsørgelsesydelser og efterfølgende beregner refusion og medfinansiering mellem 98 kommuner og Staten. Der regnes på ca. 30 forskellige ydelser, som fx arbejdsløshedsdagpenge, kontanthjælp, sygedagpenge, førtidspension mv.

Med YR kan kommunerne således beregne deres andel af forsørgelsesydelserne og hvor en stor del af ydelserne, de skal have refunderet af Staten. YR sørger automatisk for at hjemtage statens bidrag til kommunerne og regner årligt på ydelser for ca. 60 mia. kr til 1,4 mio. borgere.

Baggrunden for YR

I august 2015 vedtog Folketinget en reform på beskæftigelsesområdet, der medfører, at statens procentvise refusion af forsørgelsesydelser til kommunerne fra 2016 afhænger af, hvor længe borgeren har modtaget ydelserne. Jo længere en borger er på offentlig forsørgelse, jo mere skal kommunen dække af ydelsen. Derfor skal YR sikre, at kommunerne kan følge op og handle på deres udbetalinger og refusioner og hjælpe borgerne med at blive selvforsørgende.

Kommunernes arbejde tager afsæt i oplysninger fra YR om månedens refusioner og ydelser til den enkelte borger. Betroede medarbejdere på økonomi- og beskæftigelsesområdet kan få adgang til data i YR via kommunernes økonomisystem og ledelsesinformationssystem.

Læs mere om den politiske reform her.

Tidsplan

Ydelsesrefusion gik i udbud i december 2015, og i marts 2016 blev fem leverandører prækvalificeret. I juli 2016 indgik KOMBIT kontrakt med CSC Danmark A/S, der udvikler den kommende løsning. D. 1. januar 2020 gik Ydelsesrefusion i drift i alle landets kommuner. 

 

Kontakt Ydelsesrefusion-projektet:
ydelsesrefusion@kombit.dk