Udfasning af eksisterende systemer

Ved udfasning af eksisterende it-systemer er det nødvendigt at forholde sig til en række aktiviteter og funktioner.

Udfasning betegner de aktiviteter og/eller funktioner, som er nødvendige for at skifte fra et eksisterende it-system til et nyt it-system. Udfasningen gennemføres i et samarbejde med KMD og leverandørerne af KSD, KY og SAPA.

Udfasningsaktiviteterne kan bl.a. omfatte følgende:

  • Konvertering af data/udtræk af data fra eksisterende løsning og overførsel til ny løsning. Der kan være tale om alle data eller kun et udpluk af data (fx kun data vedrørende aktuelle, åbne sager).
  • Adgang til historiske data. Hvis ikke alle data udtrækkes, kan det være nødvendigt at skabe adgang til historiske data.
  • Genberegning. Hvis der er behov for genberegninger, som er baseret på tidligere regelsæt og takster, skal der i det eksisterende system skabes adgang for denne genberegning.
  • Genbrug/tilpasning af integrationer. Eksisterende integrationer til relevante systemer skal muligvis genbruges og eventuelt tilpasses, og det skal der skabes mulighed for.
  • Fall back/paralleldrift. Som en sikkerhed ved transitionen skal der i et vist omfang skabes sikkerhed for, at det eksisterende system kan genanvendes, såfremt der opstår uventede problemer med det nye system.

Afhængig af de konkrete omstændigheder kan der være behov for yderligere aktiviteter og funktioner.

Offentliggjorte udfasningsaftaler

KOMBIT indgik den 4. marts 2014 udfasningsaftaler med KMD på baggrund af de offentliggjorte kravspecifikationer, og disse aftaler fortsætter uændret efter forliget med KMD indgået den 13. marts 2017.

Udfasningsaftalerne består af en Rammeaftale, der fastsætter de overordnede vilkår for alle udfasningsprojekter. For hver udfasning af en eksisterende løsning har KOMBIT og KMD indgået specifikke Leverance- og Snitfladeaftaler for hhv. KMD Sygedagpenge, KMD Sag og KMD Aktiv (bemærk at du ved klik på linkene går til fil-overførselsplatformen wetransfer.com, som muliggør download af aftalerne).

D. 24/9 2014 underskrev KOMBIT (i samarbejde med ATP) Leveranceaftalen og Snitfladeaftalen for udfasningen af KMD Social Pension. 

 

Kontakt

PMO-chef
3334 9433