Socialt frikort

Læs om prøveordningen og den tekniske løsning, som understøtter brugen af "Socialt frikort".

Socialt frikort er en webbaseret it-løsning, der understøtter kommuners og virksomheders opgave med henholdsvis oprettelse af socialt frikort og indberetning af ansættelser med socialt frikort. Løsningen kan tilgås via socialtfrikort.dk.

Lov om forsøg med socialt frikort trådte i kraft 2. januar 2019. Loven administreres af kommunerne via en fælleskommunal it-løsning, som KL og KOMBIT har ansvaret for. Der kan læses mere om det juridiske grundlag for løsningen ’Lov nr. 689 af 08/06/2018 om forsøg med socialt frikort her.

Fra 2. januar 2019 har borgere med særlige sociale problemer i en forsøgsperiode i 2019 og 2020 ret til at modtage et socialt frikort. Frikortet skal give udsatte borgere mulighed for at tjene op til 20.000 kr. skattefrit pr. kalenderår ved ordinært og ustøttet arbejde for virksomheder, offentlige myndigheder mv., uden at indtægten fradrages i forsørgelsesydelser eller andre indkomstafhængige offentlige ydelser.

Kommunernes opgave

For at kunne udstede det sociale frikort skal borgeren på forhånd være visiteret i kommunen til at modtage socialt frikort. Visitering og sagsoplysninger registreres i kommunens fagsystem. It-løsningen anvendes kun til registrering af frikort og ansættelser.

Socialstyrelsen står for implementering af løsningen i kommunerne. Læs mere og se vejledninger, arbejdsgange mv. her.

Projektkonkurrence

På baggrund af input indsamlet på en workshop afholdt den 13. juni 2018 med deltagelse af repræsentanter for de sociale aktører, kommunerne og leverandører, har KOMBIT gennemført en projektkonkurrence med henblik på at få den bedste projektidé til den kommende løsning. Projektkonkurrencen blev vundet af Knowledge Cube A/S.

Hvad er "Socialt frikort"?

Med vedtagelsen den 31. maj 2018 af ’Lov om forsøg med Socialt Frikort’ kan borgere med særlige sociale problemer i en forsøgsperiode i 2019 og 2020 blive visiteret til målgruppen for Socialt Frikort, hvis en række individuelle betingelser er opfyldt. Loven skal administreres af kommunerne via en fælleskommunal it-løsning, som KL og KOMBIT administrerer. Løsningen skal være idriftsat senest den 1. januar 2019.

Børne- og Socialministeriet har som ansvarligt ressortministerium bedt KL og KOMBIT om at udvikle en fælleskommunal it-løsning for Socialt Frikort. Løsningen skal bruges af borgerne, virksomhederne og de offentlige myndigheder.

Løsningen skal udvikles i 2. halvår 2018 med henblik på go-live den 1. januar 2019 og efterfølgende i forsøgsperioden kunne videreudvikles på baggrund af tilbagemelding fra brugerne, juridiske tilpasninger og lignende.

Læs mere om "Socialt Frikort" her.

 

Kontakt

Chefkonsulent / Projektleder
3334 9412