Socialt frikort

Læs om prøveordningen og den tekniske løsning, som understøtter brugen af "Socialt frikort".

Socialt frikort er en webbaseret it-løsning, der understøtter kommuners og virksomheders opgave med henholdsvis oprettelse af socialt frikort og indberetning af ansættelser med socialt frikort. Løsningen kan tilgås via socialtfrikort.dk.

Loven om forsøg med socialt frikort trådte i kraft 2. januar 2019 og blev i december 2020 forlænget med yderligere 2 år med Knowledgecube som leverandør. Loven administreres af kommunerne via en fælleskommunal it-løsning, som KL og KOMBIT har ansvaret for. Der kan læses mere om det juridiske grundlag for løsningen ’Lov nr. 689 af 08/06/2018 om forsøg med socialt frikort her.

Frem til årsskiftet 2022/23 har borgere med særlige sociale problemer ret til at modtage et socialt frikort. Frikortet skal give udsatte borgere mulighed for at tjene op til 20.000 kr. skattefrit pr. kalenderår ved ordinært og ustøttet arbejde for virksomheder, offentlige myndigheder mv., uden at indtægten fradrages i forsørgelsesydelser eller andre indkomstafhængige offentlige ydelser.

Kommunernes opgave

For at kunne udstede det sociale frikort skal borgeren på forhånd være visiteret i kommunen til at modtage socialt frikort. Visitering og sagsoplysninger registreres i kommunens fagsystem. It-løsningen anvendes kun til registrering af frikort og ansættelser. I forbindelse med forlængelsen af forsøgsperioden blev det besluttet, at borgere, der allerede er visiteret til et socialt frikort, automatisk får videreført deres frikort, så de kan benytte ordningen i hele den udvidede forsøgsperiode.

Socialstyrelsen står for implementering af løsningen i kommunerne. Læs mere og se vejledninger, arbejdsgange mv. her.

Projektkonkurrence

På baggrund af input indsamlet på en workshop afholdt den 13. juni 2018 med deltagelse af repræsentanter for de sociale aktører, kommunerne og leverandører, har KOMBIT gennemført en projektkonkurrence med henblik på at få den bedste projektidé til den kommende løsning. Projektkonkurrencen blev vundet af Knowledge Cube A/S.

Hvad er "Socialt frikort"?

Med vedtagelsen den 31. maj 2018 af ’Lov om forsøg med Socialt Frikort’ kan borgere med særlige sociale problemer i en forsøgsperiode frem til årsskiftet 2022/23 blive visiteret til målgruppen for Socialt Frikort, hvis en række individuelle betingelser er opfyldt.

Loven administreres af kommunerne via en fælleskommunal it-løsning, som Børne- og Socialministeriet har bedt KL og KOMBIT om at udvikle og administrere. It-løsningen, der benyttes af borgerne, virksomhederne og de offentlige myndigheder, blev sat i drift den 1. januar 2019.

Læs mere om "Socialt Frikort" her.