Ejendomsskat og Ejendomsbidrag

Som følge af udfasningen af ESR har KOMBIT indgået kontrakt med leverandør om it-løsning til opkrævning af ejendomsskat og ejendomsbidrag.

På baggrund af boligaftalen fra maj 2017, som bl.a. medfører en ressortomlægning for opkrævningen af ejendomsskatter fra kommunerne til staten, er KL, KOMBIT og Skatteforvaltningen blevet enige om en overdragelse af løsningen Ejendomsskat og Ejendomsbidrag (E&E).

Aftalen om overdragelse af løsningen faldt endeligt på plads i forbindelse med økonomiaftalen for 2020, som blev indgået mellem KL og regeringen i september 2019. Løsningen blev officielt overdraget til Skattestyrelsen pr. 1. oktober 2019.

Forud for aftalen lå et længere afklarings- og forhandlingsforløb.

Om Ejendomsskat og Ejendomsbidrag

Som led i det fællesoffentlige grunddataprogram forestår KOMBIT udfasningen af Ejendomsstamregistret (ESR). I den forbindelse indgik KOMBIT kontrakt om udviklingen af en ny it-løsning til opkrævning af ejendomsskat og ejendomsbidrag.

Løsningen skulle dække to forretningsmæssige områder: opkrævning af ejendomsskat samt opkrævning af ejendomsbidrag.

I juli 2015 afsluttede KOMBIT evalueringen af tilbud på projektet Ejendomsskat og Ejendomsbidrag og underskrev efterfølgende kontrakt med CSC Scandihealth A/S om udvikling, drift og videreudvikling af en it-løsning til opkrævning af ejendomsskat og ejendomsbidrag.

Leverandøren samarbejdede med to underleverandører om udviklingen af E&E:

  • Hello Group
    der som specialister i brugervenlighed, skal sikre en effektiv og brugervenlig løsning i tæt samarbejde med kommunerne.
     
  • BDO Kommunernes Revision
    der har indgående kendskab til kommunale arbejdsgange, og som skal sikre en brugervenlig implementering af alle systemets brugere og anvendere.

Udviklingen af løsningen blev fulgt tæt af KOMBITs projektgruppe og en kommunal følgegruppe. Med hjælp fra kommunerne kunne leverandøren i sommeren 2018 bestå den endelige overtagelsesprøve, hvormed løsningen officielt var færdigudviklet.

I mellemtiden havde folketinget indgået en boligaftale, som betød at opgaven for opkrævning af ejendomsskatter skal overgå til staten.

Efter løsningen var færdigudviklet til den kommunale opkrævning igangsatte Skattestyrelsen et due diligence-forløb med bl.a. deltagelse af Kammeradvokaten. Parallelt pågik forhandling mellem KL, KOMBIT og Skattestyrelsen.

Dette forløb resulterede således i en officiel overdragelse af løsningen til Skattestyrelsen pr. 1. oktober 2019.

Understøtter beregning og opkrævning

Løsningen til er designet til at understøtte følgende overordnede arbejdsprocesser:

Beregning af samlet provenu til kommunen for opkrævning af ejendomsskat
Opkrævning af ejendomsskat og ejendomsbidrag (herunder udsendelse af ejendomsskattebillet)
Løbende ændringer af ejendomsskat på baggrund af ændrede vurderinger, ændrede ejendomsskattelån, fritagelser mv.

Faktaark og beskrivelser af løsningsarkitektur

KOMBIT har udarbejdet beskrivelser af løsningsarkitekturen. Beskrivelserne består af et overordnet dokument samt tre bilag om henholdsvis processer, informationsmodel og integrationer og kan findes i en zip-fil nederst på denne side - sammen med et dokument om baggrund og løsningsbeskrivelse.

 

Kontakt

Projektchef
3334 9414