Sikkerhedspolitik

KOMBIT har udarbejdet en politik, som sætter rammerne for arbejdet med it-sikkerhed.

KOMBIT har udarbejdet en it-sikkerhedspolitik som er baseret på principperne i ISO 27001:2017 for informationssikkerhed.

KOMBITs it-sikkerhedspolitik gælder både eksternt i forhold til KOMBITs leverandører og samarbejdspartnere og internt i forhold til KOMBITs medarbejdere. KOMBIT stiller krav til leverandører og samarbejdspartnere om at understøtte KOMBITs it-sikkerhedspolitik.

It-sikkerhedspolitikkens overordnede formål er at sætte rammerne for KOMBITs arbejde med it-sikkerhed og sikre konsistens i den mere konkrete udmøntning af KOMBITs informationssikkerhedsstrategi i forhold til en række it-sikkerhedsmæssige emner.

Læs KOMBITs it-sikkerhedspolitik her.