Sikkerhedspolitik

KOMBIT har udarbejdet en politik, som sætter rammerne for arbejdet med informationssikkerhed.

KOMBIT har udarbejdet en politik for informationssikkerhed som er baseret på principperne i ISO 27001:2017 for informationssikkerhed.

KOMBITs politik for informationssikkerhed gælder både eksternt i forhold til KOMBITs leverandører og samarbejdspartnere og internt i forhold til KOMBITs medarbejdere. KOMBIT stiller krav til leverandører og samarbejdspartnere om at understøtte KOMBITs politik for informationssikkerhed.

Informationssikkerhedspolitikkens overordnede formål er at sætte rammerne for KOMBITs arbejde med informationssikkerhed og sikre konsistens i den mere konkrete udmøntning af KOMBITs informationssikkerhedsstrategi i forhold til en række sikkerhedsmæssige emner.

 

Kontakt

Informationssikkerhedschef