Serviceplatformen

Serviceplatformen er en del af den fælleskommunale infrastruktur.

Serviceplatformen er en del af den fælleskommunale infrastruktur. Serviceplatformen var den første komponent i den fælleskommunale infrastruktur, som blev bygget og sat i drift i 2013. Serviceplatformen er pt. i genudbud.

Serviceplatformen er en integrationsplatform, der på ét sted samler data, som kommunal it-systemer ofte anvender. De services, der udstilles på Serviceplatformen, giver kommuner og it-leverandører en ensartet måde at få adgang til at anvende data til kommunale it-systemer, uden at der for hvert it-system skal forhandles og laves aftaler med den enkelte kildeleverandør. Data udstilles som services og kommer fra mange forskellige kildesystemer: registre (fx CPR og CVR), myndigheder (fx SKAT og STAR), kommunernes administrative it-systemer (fx ESDH, Økonomi og Organisation) og kommunernes fagsystemer (fx på beskæftigelsesområdet).

Når der anvendes services, er processen for aftaleindgåelse og adgang til de tilgængelige services den samme – uanset hvilke typer data, der skal bruges.
Når en it-leverandør er oprettet, anmoder it-leverandøren om en serviceaftale, som kommunen godkender. Herefter kan it-leverandøren forestå den tekniske integration, hvorefter kommunens it-system modtager de data, der er indgået aftale om.

STS Administrationsmodel og Serviceplatformens selvbetjeningsmodul

I takt med at Støttesystemerne er blevet færdigt udviklet og idriftsat, er de primære funktioner i serviceplatformens selvbetjeningsmodul omkring indgåelse af serviceaftaler overgået til STS Administration, som fremadrettet håndterer serviceaftaler på tværs hele den fælleskommunale infrastruktur. Der er dog fortsat enkelte funktioner i Serviceplatformens selvbetjeningsmodul.
Her kan du blandt andet se Forbrugsoversigten, som viser hvor meget kommunens systemer kalder services på Serviceplatformen. Du kan som kommune også vedligeholde kommunens opkobling til fordelingskomponenten.

Du logger på både STS Administration og Serviceplatformens selvbetjeningsmodul på www.serviceplatformen.dk. Her finder du også oversigter over tilgængelige services, priser, vejledninger og vilkår for brug af services.

Alle kommuner anvender Serviceplatformen

Alle landets kommuner anvender Serviceplatformen og den fælleskommunale infrastruktur. En lang række leverandører er tilsluttet den fælleskommunale infrastruktur og får data til de kommunale it-systemer herfra. Læs mere om den fælleskommunale infrastruktur i tal.

Serviceplatform eller Datafordeler?

Udover på Serviceplatformen distribueres offentlige grunddata også via den fællesoffentlige Datafordeler. Læs notatet med KL's og KOMBITs anbefalinger til, hvornår kommunerne bør benytte enten Serviceplatformen eller Datafordeleren.