Projekt SAPA inviterer til deltagelse i referencegrupper

For at sikre, at projekt SAPA får et tilstrækkeligt vidensniveau og en god forankring i kommunerne, går KOMBIT nu i gang med at etablere to kommunale referencegrupper.

For at sikre, at projekt SAPA får et tilstrækkeligt vidensniveau og en god forankring i kommunerne, går KOMBIT nu i gang med at etablere to kommunale referencegrupper (en gruppe for Vestdanmark og en gruppe for Østdanmark).  I den forbindelse opfordrer vi alle kommuner til at udpege og tilmelde en repræsentant, samt en suppleant som kan bidrage til at udvikle en god løsning til understøttelse af sagsoverblik/partskontakt som et reelt alternativ til den nuværende monopolløsning KMD Sag.

Det er tanken, at grupperne skal følge projektet i de kommende år.  I første omgang vil der være fokus på specificering af den nye løsning.  Deltagelse i grupperne giver unik mulighed – og ansvar – for at påvirke udformningen af et af de kommende års centrale, fælleskommunale it-systemer samt sikre en solid forankring hos de kommunale medarbejdere

KOMBIT forventer, at alle kommuner har mulighed for at bidrage til projektet til denne vis og dermed også sikre sig førstehåndsviden om status og fremdrift for monopolbruddet på KMD Sag.

Referencegruppernes opgaver

Referencegrupperne har til opgave at rådgive KOMBIT om bl.a. projektfokus, arbejdsgange, udviklingstendenser, effektiviseringspotentiale, udrulning og gevinstrealisering. Arbejdsformen vil primært være fælles møder, hvor aktuelle emner afklares, men der kan i sjældne tilfælde også blive tale om skriftlig kvalitetssikring mv.

KOMBIT har en forventning om, at hver kommune udpeger og tilmelder en repræsentant samt en suppleant til referencegrupperne, samt at disse bliver de gennemgående kontaktpersoner mellem SAPA-projektet og hver kommune. Repræsentanterne forventes, at sikre formidling om SAPA bredt i egne kommuner.

Mødefrekvens

Gruppernes mødefrekvens vil være 3 gange om året. De første 3 møder holdes i henholdsvis Vejle Kommune på følgende dage: 13. juni 2012, 1. oktober 2012 og 7. januar 2013 kl. 13.00-15.00 på adressen: Vejle Kommune, Rådhuset,  Skolegade 1, 7100 Vejle

og i Høje Taastrup Kommune på følgende dage: 11. juni 2012, 3. oktober 2012 og 9. januar 2013 alle dage kl. 13.00 - 15.00 på adressen Høje-Taastrup Kommune, Byrådssalen, Bygaden 2, 2630 Taastrup.

Sådan tilmelder du dig

Tilmeldingsfristen er overskredet.