Sådan finder du information om KSD

Få overblik over hvordan KOMBIT kommunikerer om Kommunernes Sygedagpengesystem.

KSD-projektet holder kommunernes KSD-projektledere og ydelseschefer informeret via en række kanaler - se nedenfor. Derudover er der en særskilt hjemmeside for kommunale brugere med information om drift, releases, supportinformation mm.

Hver kanal er kort beskrevet nedenfor.

KOMBITs hjemmeside

www.kombit.dk/ksd kan du bl.a. finde overordnede informationer om KSD-projektet, information om kommunernes forberedende arbejde med KSD og oplysninger om, hvordan projektet er organiseret – herunder hvordan kommunerne er repræsenteret og involveres.

FAQ

FAQ’en indeholder en lang række spørgsmål og svar om forskellige dele af KSD-projektet, og er en vigtig kilde til information. FAQ’en er emneinddelt og bliver løbende opdateret, bl.a. på baggrund af de spørgsmål, vi får fra kommunerne på netværksmøder og per mail.

Nyhedsbreve

KOMBIT udsender nyhedsbreve til kommunerne, når der er nyt i projektet. Du kan følge med i nyhedsbrevene på denne side, hvor tidligere nyhedsbreve er samlet i et arkiv. Du kan tilmelde dig nyhedsbrevet her.

KLIK

Kommunerne bliver i det elektroniske opgave- og opfølgningsværktøj KLIK præsenteret for en række opgaver, der skal løses ved implementeringen af KSD. Der er anført en deadline pr. opgave, og kommunens KSD-projektleder skal markere opgaverne som fuldført i takt med, at de gennemføres. Bemærk, at KLIK er et lukket system, som kræver brugernavn og password. Oprettelse af brugere håndteres lokalt af kommunernes KSD-projektledere.

Dokumentbiblioteket

I KSD-projektets dokumentbibliotek har vi samlet en række relevante dokumenter og præsentationer, så det er nemt bl.a. at finde materialer fra netværksmøder, overblik over KLIK-opgaver og forskellige strategier. Også alt materiale – vejledninger, opgavebeskrivelser og redskaber - vedr. kommunens implementering findes her.

Implementeringshåndbogen

Relevant information vedr. kommunernes implementering af KSD er samlet i en implementeringshåndbog målrettet kommunens KSD-projektleder. Det er leverandøren, KMD, der udvikler håndbogen. Pilotkommunerne spiller en væsentlig rolle i forhold til review og afprøvning af materialet samt timing af opgaver. Implementeringshåndbogen udkommer løbende i nye opdateringer. Se seneste version af implementeringshåndbogen her.

Yammer

KOMBIT stiller et Yammer-netværk til rådighed for kommunernes KSD-projektledere og andre kommunale medarbejdere, som beskæftiger sig med KSD. Netværket er et virtuelt dialogværktøj til tværgående kommunikation kommunerne imellem. Her kan man nemt og hurtigt dele idéer, stille spørgsmål og få svar og høste erfaringer fra andre kommuners arbejde med KSD-projektet. Kun kommuner har adgang til netværket.

Netværket er kommunernes eget netværk til kommunikation og videndeling vedr. KSD og er ikke tiltænkt vigtige henvendelser til eller fra KOMBIT. Skriv til projektet på ksd@kombit.dk hvis du er fra en kommune, beskæftiger dig med KSD-projektet, og ønsker at få adgang til Yammer-netværket.

Projektets postkasse

Du er altid velkommen til at kontakte KSD-projektet per mail på ksd@kombit.dk. Vi bestræber os på at besvare henvendelser til projektet hurtigt.