Proces for revisionserklæringer

Information om indhentning og udsendelse af revisionserklæringer for løsninger indkøbt af KOMBIT

KOMBIT fremsender revisionserklæringer for it-løsningerne til kommunerne som støtte til kommunernes kontrol med sine databehandlere. Revisionserklæringer bliver sendt til den mailadresse, som en kommune har oplyst i KLIK, medmindre kommunen er tilknyttet Det fælleskommunale Databehandlersekretariatet (DBS).

Kommuner tilknyttet DBS

Hvis en kommune er tilmeldt DBS vil revisionserklæringer og andet revisionsmateriale for de it-løsninger, som forvaltes af KOMBIT, alene blive tilsendt til DBS med henblik på tilsyn. Spørgsmål om revisionen af de pågældende it-løsninger fra DBS’ medlemskommuner skal derfor rettes til DBS. En liste over medlemskommuner findes her.

Revisionserklæringer for 2022

KOMBIT har for 2022 bestilt en systemspecifik ISAE3000-revisionserklæring med ekstra GDPR-kontrolmål for alle de nedenfor nævnte it-løsninger. ISAE 3402 Type 2 revisionserklæringer indhentes fortsat, hvor dette er relevant. KOMBIT opdaterer løbende skemaet nedenfor ved modtagelse af revisionserklæringerne for 2022. 

Løsning/System Erklæringstyper, som udsendes Leveringsstatus til KOMBIT

Leveringsstatus til kommunerne

Aula

ISAE 3000 Type 2 (Specifik  erklæring)

Q2/2023  

Støttesystemerne

ISAE 3000 Type 2 (Specifik erklæring) Forventes modtaget april 2023  
Byg og Miljø

ISAE 3000 Type 2 (Generel erklæring)

Forventet leveret maj 2023  
DUBU

SAE 3000 Type 2 (Specifik  erklæring)

Q2/2023

 

EESSI

ISAE 3000 Type 2 (Specifik  erklæring)

Forventes leveret maj 2023  

FBI (Fælles Biblioteksinfrastruktur)   

ISAE 3000 Type 2 (Specifik  erklæring) Forventes modtaget marts 2023  
FBS - Fælles Bibliotekssystem

ISAE 3000 Type 2 (Specifik  erklæring) 

Modtaget 30. januar 2023 Leveret til kommunerne 26-05-2023
FLIS

ISAE 3000 Type 2 (Specifik  erklæring) 

Q2/2023  
KOMBIT

ISAE 3000 Type 2 (Generel erklæring) 

Forventes modtaget marts 2023 Leveret til kommunerne
KP – Kommunernes Pensionssystem

ISAE 3000 Type 2 (Specifik erklæring)
ISAE 3402 Type 2 (KP systemspecifikke applikationskontroller) 

Forventes modtaget primo maj 2023
Behov under afdækning
 
KSD – Kommunernes Sygedagpenge-system

* ISAE 3000 Type 2 (Specifik erklæring)

 

* ISAE 3402 Type 2 (KSD specifikke applikationskontroller)
* ISAE 3402 Type 2 (KMD generelle it-kontroller)
* Handlingsplan for de generelle erklæringer

 

* Handlingsplan for systemspecifikke erklæringer

Modtaget

 

 

Modtaget

 

 

Modtaget 

 

 

Modtaget

 

 

Modtaget

Leveret til kommunerne og DFD 21-04-2023

Leveret til kommunerne 28-02-2023

Leveret til kommunerne 28-02-2023

Leveret til kommunerne 28-02-2023

Leveret til kommunerne og DFD 28-02-2023

KY – Kommunernes Ydelsessystem

* ISAE 3000 Type 2 (KY systemspecifik erklæring)
* ISAE 3402 Type 2 (KY specifikke applikationskontroller)
* ISAE 3402 Type 2 (Netcompany generelle it-kontroller)

Forventes modtaget maj 2023
Modtaget

 

 

Modtaget

-

 

Leveret til kommunerne 28-02-2023

Leveret 28-02-2023

 

Køreprøvebookning ISAE 3000 Type 2 (Generel erklæring)

Forventes modtaget maj måned

 
NemRefusion / Mit sygefravær ISAE 3000 Type 2 (Specifik erklæring)

 

 
SAPA/borgerblikket

ISAE 3000 Type 2 (Specifik  erklæring)

Q2/2023

 
Serviceplatformen ISAE 3000 Type 2 (Specifik erklæring)

Forventes modtaget april 2023

 
Socialt Frikort ISAE 3000 Type 2 (Specifik  erklæring)

Forventes modtaget maj 2023

 
Sygesikring - Ingen erklæring for 2022, da løsningen ikke har været i produktion i 2022 Ikke relevant
YR - Ydelsesrefusion

* ISAE 3000 Type 2  (Specifik  erklæring)

 

 

 

* ISAE 3402 Type 2 (Specifikke applikationskontroller)

Modtaget 01-03-2023

 

 

 

Modtaget 01-03-2023

Leveret til STAR 01-03-2023 og leveret til kommunerne 24-04-2023
Leveret til STAR 01-03-2023 og leveret til kommunerne 24-04-2023

Ovenstående skema opdateres løbende ved eventuelle ændringer og er senest opdateret 26-05-2023.

 

Kontakt

Seniorkonsulent / DPO
2940 2051