Proces for revisionserklæringer

Information om indhentning og udsendelse af revisionserklæringer for løsninger indkøbt af KOMBIT

Revisionserklæringerne vil blive udlevereret af KOMBIT til kommunerne til brug for kommunernes kontrol med kommunernes databehandlere.

Nedenfor følger et skema, som viser hvilke revisionserklæringer, der indhentes på de enkelte løsninger, og hvornår Kombit forventer at udsende revisionserklæringerne til kommunerne.

Hvis der er flere revisionserklæringer på en løsning, vil I modtage alle revisionserklæringerne samlet. Revisionserklæringer sendes til den mail kommunen har oplyst i KLIK.

Løsning/System Erklæringstyper, som udsendes Forventet udsendelse

Bemærkninger

Aula

ISAE 3000 Type 2 (Generel erklæring)
ISAE 3402 Type 2 (Generel erklæring)

ISRS 4400

Ledelseserklæring

Juli 2022 KOMBIT har modtaget en generel ISAE 3000-erklæring fra leverandøren. KOMBIT har vurderet, at den modtagne erklæring ikke er fuldt dækkende og er i samarbejde med leverandøren, Deloitte og udvalgte kommuner ved at fastlægge yderligere kontrolmål, som skal afdækkes. Det forventes, at den samlede revision er gennemført og udsendt til kommunerne i juli 2022.

 Støttesystemerne

ISAE 3000 Type 2 (Generel erklæring)
ISAE 3402 Type 2 (Generel erklæring)
Leveret Leveret til kommunerne 08-04-2022
Byg og Miljø

ISAE 3000 Type 2 (Generel erklæring)

Leveret Leveret til kommunerne 30-03-2022
DUBU

ISAE 3000 Type 2 (Generel erklæring)
ISAE 3402 Type 2 (Generel erklæring)

ISRS 4400

Ledelseserklæring

Juli 2022

KOMBIT har modtaget en generel ISAE 3000-erklæring fra leverandøren. KOMBIT har vurderet, at den modtagne erklæring ikke er fuldt dækkende og er i samarbejde med leverandøren, Deloitte og udvalgte kommuner ved at fastlægge yderligere kontrolmål, som skal afdækkes. Det forventes, at den samlede revision er gennemført og udsendt til kommunerne i juli 2022.

EESSI

ISAE 3000 Type 1

Leveret EESSI gik i drift ultimo 2021, hvor der blev udstedt en Type 1 erklæring
FBS - Fælles Bibliotekssystem ISAE 3000 Type 2 Maj 2022  
FLIS

ISAE 3000 Type 2 (Generel erklæring)

ISAE 3402 Type 2 (Generel erklæring)

ISRS 4400

Ledelseserklæring

Juli 2022 KOMBIT har modtaget en generel ISAE 3000-erklæring fra leverandøren. KOMBIT har vurderet, at den modtagne erklæring ikke er fuldt dækkende og er i samarbejde med leverandøren, Deloitte og udvalgte kommuner ved at fastlægge yderligere kontrolmål, som skal afdækkes. Det forventes, at den samlede revision er gennemført og udsendt til kommunerne i juli 2022.
KOMBIT ISAE 3000 Type 2 Leveret Leveret til kommunerne 16-03-2022
KP – Kommunernes Pensionssystem

Ledelseserklæring
ISAE 3000 Type 2 (Generel erklæring)
ISAE 3402 Type 2 (Generel erklæring)

ISRS 4400

Ledelseserklæring

Juli 2022 Udsendte ledelseserklæring dækker pilotdrift i november og december 2021.
KOMBIT har modtaget en generel ISAE 3000-erklæring fra leverandøren. KOMBIT har vurderet, at den modtagne erklæring ikke er fuldt dækkende og er i samarbejde med leverandøren, Deloitte og udvalgte kommuner ved at fastlægge yderligere kontrolmål, som skal afdækkes. Det forventes, at den samlede revision er gennemført og udsendt til kommunerne i juli 2022.
KSD – Kommunernes Sygedagpenge-system ISAE 3000 Type 2 (Generel erklæring)
ISAE 3402 Type 2 (Generel erklæring)
ISAE 3402 Type 2 (KSD spcifikke applikationskontroller)
Leveret Leveret til kommunerne 17-03-2022
KY – Kommunernes Ydelsessystem

ISAE 3000 Type 2 (Generel erklæring)
ISAE 3402 Type 2 (Generel erklæring)
ISAE 3402 Type 2 (KY specifikke applikationskontroller)

ISRS 4400

Ledelseserklæring

Juli 2022

Den KY specifikke erklæring på applikationskontroller fremsendt til kommunerne 09-03-2022.
KOMBIT har modtaget en generel ISAE 3000-erklæring fra leverandøren. KOMBIT har vurderet, at den modtagne erklæring ikke er fuldt dækkende og er i samarbejde med leverandøren, Deloitte og udvalgte kommuner ved at fastlægge yderligere kontrolmål, som skal afdækkes. Det forventes, at den samlede revision er gennemført og udsendt til kommunerne i juli 2022.
Køreprøvebookning ISAE 3000 Type 2 (Generel erklæring)

Leveret

Leveret til kommunerne 30-03-2022
MSF - Mit Sygefravær ISAE 3000 Type 2 (Generel erklæring)
ISAE 3402 Type 2 (Generel erklæring)

Leveret

Leveret til kommunerne 30-03-2022
NemRefusion ISAE 3000 Type 2 (Generel erklæring)
ISAE 3402 Type 2 (Generel erklæring)

Leveret

Leveret til kommunerne 30-03-2022
SAPA/borgerblikket

ISAE 3000 Type 2 (Generel erklæring)
ISAE 3402 Type 2 (Generel erklæring)

ISRS 4400

Ledelseserklæring

Juli 2022

KOMBIT har modtaget en generel ISAE 3000-erklæring fra leverandøren. KOMBIT har vurderet, at den modtagne erklæring ikke er fuldt dækkende og er i samarbejde med leverandøren, Deloitte og udvalgte kommuner ved at fastlægge yderligere kontrolmål, som skal afdækkes. Det forventes, at den samlede revision er gennemført og udsendt til kommunerne i juli 2022.
Serviceplatformen ISAE 3000 Type 2 (Generel erklæring)

Leveret

Leveret til kommunerne 07-04-2022
Socialt Frikort ISAE 3000 Type 2 (Generel erklæring)

Leveret

Leveret til kommunerne 30-03-2022
YR - Ydelsesrefusion

ISAE 3000 Type 2 (Generel erklæring)

ISAE 3402 Type 2 (Generel erklæring)

Leveret

Leveret til kommunerne 15-03-2022
FBI (Fælles Biblioteksinfrastruktur) ISAE 3000 Type 2 Leveret Leveret til kommunerne 08-04-2022

Ovenstående skema opdateres løbende ved eventuelle ændringer og er senest opdateret: 24.05.2022.

 

Kontakt

Seniorkonsulent / DPO
2940 2051