Dine rettigheder i medfør af GDPR

På denne side kan du gøre brug af dine rettigheder i medfør af databeskyttelses-forordningen (GDPR).

På denne side kan du gøre brug af dine rettigheder i medfør af databeskyttelsesforordningen (GDPR).

Du har følgende rettigheder, når KOMBIT A/S, som dataansvarlig, behandler personoplysninger om dig:

  • Ret til indsigt
  • Ret til at få berigtiget oplysninger
  • Ret til at få slettet oplysninger (”Retten til at blive glemt”)
  • Ret til at få begrænset vores behandling af oplysninger
  • Ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af oplysninger
  • Ret til at overføre oplysninger (Dataportabilitet)
  • Ret til at tilbagekalde dit samtykke

Vær opmærksom på, at der kan være betingelser eller begrænsninger i forhold til, hvorvidt du kan udnytte dine rettigheder, og at det derfor ikke er sikkert, at KOMBIT A/S kan imødekomme alle anmodninger. Såfremt det ikke er muligt for os at imødekomme din anmodning, vil vi begrunde og forklare hvorfor.

I næste afsnit kan du læse mere om, hvordan vi behandler dine oplysninger i forbindelse med din anmodning.

Hvordan behandler vi dine oplysninger?

I forbindelse med din anmodning har vi brug for at behandle visse personoplysninger om dig. Formålet med behandlingen er, at kunne sikre en entydig identifikation af dig, så uvedkommende ikke får indsigt i dine personoplysninger, samt at der ikke foretages sletning eller lignende af andre personers oplysninger end den, der fremsender anmodningen.

Vi behandler almindelige personoplysninger om dig, herunder kontaktoplysninger. Herudover har vi også brug for dit CPR-nr., idet vores besvarelse af din anmodning vil blive sendt til din e-Boks.

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, nr. c, jf. artikel 12, stk. 2 og stk. 6. Vi har altså en retlig forpligtelse til at sikre, at vi har autentificeret din identitet og at uvedkommende ikke får indsigt i dine personoplysninger.

I forbindelse behandlingen af din anmodning vil dine oplysninger blive behandlet af KOMBIT A/S’ databehandlere. Vi har i den forbindelse indgået de(n) fornødne databehandleraftale(r), som sikrer, at behandlingen lever op til databeskyttelsesforordningens krav om bl.a. sikkerhed.

Vi opbevarer de oplysninger, som du har afgivet i forbindelse med denne anmodning, i op til 6 måneder efter at din anmodning er besvaret.

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder, som fremgår af vores privatlivspolitik, og du har altid muligheden for at klage til Datatilsynet over vores behandling af dine oplysninger.

Spørgsmål?
Hvis du har spørgsmål er du velkommen til at kontakte os på privatliv@KOMBIT.dk.

Dataansvarlig
KOMBIT A/S
Halfdansgade 8
2300 København S
CVR-nummer: 19435075
DPO: DPO-post@kombit.dk.