Synlige kommunale Sundheds- og Ældredata

Læs mere om etableringen af den it-løsning, der skal styrke fremtidens nære sundhedsvæsen.
Synlige kommunale Sundheds- og Ældredata
Synlige kommunale Sundheds- og Ældredata

Projekt ’Synlige kommunale Sundheds- og Ældredata’ skal styrke det nære sundhedsvæsen i Danmark – og ikke mindst styrke sammenhængen og kvaliteten for borgerne i berøring med sundhedsvæsenet.

Det skal ske gennem øget gennemsigtighed og synlighed af de tilgængelige indsatser på området. Målet er, at kommunernes sundheds- og ældredata bliver standardiserede og mere tilgængelige på tværs af sektorer – og i de mange øvrige sammenhænge, hvor disse data efterspørges og kan gøre en forskel for borgerne.

En del af Sundhedsdataprogrammet

Projektet er en del af Sundhedsdataprogrammet; et nationalt udviklingsprogram med fokus på udvikling af fælles it-infrastruktur og samarbejde omkring brugen og delingen af sundhedsdata på tværs af stat, regioner og kommuner. Projektet, som administreres af KL og KOMBIT, har som det primære formål at afdække og analysere, hvordan valide data på sundheds- og ældreområdet i kommunerne kan gøres tilgængelige på en effektiv måde.

Fra idékonkurrence til it-løsning

For at nå målet bliver der udvikles en generisk it-løsning til understøttelse af området. På en række workshops med både kommuner og regioner har KOMBIT indsamlet ønsker og behov, der har dannet grundlag for en POC (Proof of Concept) for projektet. På baggrund af denne POC udskrev KOMBIT en idékonkurrence for at opnå de bedste bud på, hvordan en pilotløsning kunne se ud.

Idékonkurrencen blev vundet af Mjølner Informatics, som udvikler en pilot med et mindre datasæt og et reduceret antal slutbrugere. Du kan læse Mjølners projektidé her. Formålet med piloten er at skabe et kvalificeret grundlag for indkøbet af den endelige it-løsning, som forventes klar til brug inden 2021.