Praksys

Udviklingen af Praksys er stoppet og regioner og kommuner er i gang med at udarbejde et nyt projektgrundlag.

Regioner og kommuner har truffet beslutning om, at man stopper samarbejdet med DXC Technology om udviklingen af Praksys.dk - et nyt it-system til praksissektoren, som skulle administrere udbetaling og registrering af sygesikringsydelser samt administrere borgernes lægevalg og udstedelse af sundhedskort.

Arbejdet med projektet har frem til november 2019 krævet en stor indsats på begge sider af bordet. På trods heraf har der ikke været den nødvendige fremdrift i projektet, som derfor går ind i en ny fase, hvor den nationale styregruppe på vegne af regioner og kommuner sammen med DXC Technology drøfter vilkårene for afviklingen af samarbejdet.

DXC leverer fortsat det nuværende system til afregning og registrering i praksissektoren, Notus. Hverdagen fortsætter således indtil videre som i dag, hvor Notus er det bærende system.

KOMBIT i gang med nyt projektgrundlag

KOMBIT er nu på vegne af kommunerne gået i gang med at udarbejde et nyt projektgrundlag, der kan levere på de ambitioner, som projektet oprindeligt blev igangsat med. Tidsplanen er endnu ikke fastlagt.

Projektets udmelding til kommunerne om stop af udviklingen af Praksys kan læses her.

 

Kontakt

Chefkonsulent / Projektleder
3334 9474