Mit Sygefravær

Mit Sygefravær er den obligatoriske selvbetjeningsløsning for sygemeldte borgere.

Den 1. juni 2015 gik den borgervendte selvbetjeningsløsning Mit Sygefravær i drift på Borger.dk og ikke lang tid efter blev løsningen obligatorisk at bruge.

Selvbetjening for virksomheder, a-kasser og selvstændige på sygedagpengeområdet er ligeledes obligatorisk og sker via den fælleskommunale, lovfæstede indberetningsløsning, NemRefusion.

I Mit Sygefravær kan den sygemeldte borger:

  • Kommentere arbejdsgivers oplysninger
  • Anmode om sygedagpenge
  • Udfylde oplysningsskema til brug for kommunens behandling af sin sygefraværssag
  • Se historik for dokumenter/korrespondance med kommunen
  • Raskmelde sig
  • Uploade dokumentation til sin sag
  • Se hvem der er kommunens databeskyttelsesrådgiver (DPO)

Mit Sygefravær 2.0
I efteråret 2021 skulle Mit Sygefravær i genudbud, efter at KMD i 2015 fik option på udvikling og drift af den borgervendte selvbetjeningsløsning i forbindelse med at have vundet genudbuddet af NemRefusion.

Knowledge Cube vandt genudbuddet og skrev kontrakt med KOMBIT i april 2022. Knowledge Cube står derfor for udviklingen af Mit Sygefravær 2.0 og herunder den fremadrettede drift, vedligeholdelse og videreudvikling.

For at minimere risici og sikre en gnidningsfri og kontrolleret idriftsættelse af de to samfundskritiske systemer, Mit Sygefravær og NemRefusion, er det blevet besluttet, at de to løsninger skal testes adskilt op imod fagsystemet KSD (Kommunernes Sygedagpengesystem), som både Mit Sygefravær og NemRefusion integrerer til.

Det forventes derfor, at Mit Sygefravær 2.0 vil blive idriftsat i 2. halvår af 2023, efter at NemRefusion 3.0 er gået i luften.

 

Kontakt

Seniorkonsulent / Projektleder

Personfølsomme oplysninger
E-mails som indeholder personfølsomme oplysninger skal sendes til vores sikker postkasse: teknisk-support@sikker.mitsygefravaer.dk

Kommunehenvendelser:

Har du spørgsmål eller ændringsønsker?
Så er du velkommen til at kontakte projektet på mitsygefravaer@kombit.dk

Ved supportspørgsmål kan kommunerne kontakte KMD:

Mail: teknisk-support@mitsygefravaer.dk
Tlf. 4460 3953

Borgerhenvendelser:
Borgere kan rette henvendelse til deres bopælskommune.