Kasse- og betalingsanvisning

På denne side finder du en anvisning til anvendelse af ØiR-integrationerne for en kasse- og betalingsløsning.

Formålet med kasse- og betalingsanvisningen er at give leverandører, som ønsker at tilbyde kommunerne en kasse- og betalingsløsning, en anvisning til en korrekt anvendelse af ØiR-snitfladerne (snitfladerne til økonomien i rammearkitekturen). Anvisningen kan ligeledes bruges af kommunerne til dialog med deres leverandører om en kasse- og betalingsløsning. Dette skal understøtte, at en borger via forskellige betalingskanaler kan betale en fordring, der er registreret i kommunens debitorsystem, og sikre at indbetalingen samtidigt kan afstemmes korrekt.

Kasse- og betalingsanvisningen

Arbejdet med anvisningen af en kasse/betalingsløsning er nu færdiggjort og anvisningen har været i høring hos ERP-leverandørerne. Anvisningen indeholder beskrivelser af kasse- og betalingsløsningens muligheder for at kommunikere via ØiR-snitfladerne med henholdsvis en kommunes debitor- og bogføringssystem.

Du finder kasse- og betalingsanvisningen her

FAQ 

Du kan finde relevante spørgsmål og svar vedr. kassee- og betalingsanvisningen i denne FAQ. FAQ'en bliver opdateret løbende i takt med, at vi modtager flere spørgsmål til anvisningen.

Præsentation fra webinar

Vi har den 2. december 2021 afviklet informationswebinar om kasse- og betalingsansvningen for kommuner. I kan finde præsentationen fra webinaret her.

Kontakt

Har du spørgsmål til det tekniske i anvisningen, bedes du kontakte Projekt ØiR på oeir@kombit.dk  Har du spørgsmål til den forretningsmæssige del, bedes du kontakte projektleder Malene Møgelbjerg på mjo@kombit.dk  

 

Kontakt

Seniorkonsulent / Projektleder
3268 0406