Økonomi i Rammearkitekturen (ØiR)

Med ØiR får kommunernes fagløsninger én fælles integration til økonomisystemer og et tidssvarende dataformat.

Når fagsystemer som Kommunernes Ydelsessystem (KY) og Kommunernes Sygedagpengesystem (KSD) udrulles i kommunerne, skal udbetalinger og andre økonomiposteringer automatisk kunne sendes fra fagsystemerne til den enkelte kommunes økonomisystem. ØiR specificerer og lancerer netop den økonomikomponent, der skal viderestille økonomidata fra kommunernes anvendersystemer/fagsystemer til de økonomisystemer, der benyttes af kommunerne.

Én standardiseret integration til økonomisystemer

Med ØiR snitfladerne sikrer KOMBIT, at der er én fælles standardiseret integration mod økonomisystemer i kommunerne, og at det forældede dataformat i de nuværende økonomiløsninger bliver erstattet med et nyt tidssvarende. Med den nye snitflade og de nye fagsystemer vil anvendersystemerne være afkoblet og dermed frigjort fra de bagvedliggende systemer. Det betyder, at det bliver nemmere og billigere for kommunerne at skifte leverandør af deres økonomisystem, ligesom ØiR komponenten giver en besparelse for de kommuner, der bliver frigjort fra anvendelsen af KMD's økonomiintegration. Det nye format giver desuden kommunerne adgang til efterspurgt ny funktionalitet, eksempelvis mere detaljeret posteringsinformation.

Understøtter mere end monopolbruddet

ØiR snitfladerne er afgørende for at kunne ibrugtage monopolbrudsløsningerne KY og KSD, men de skal også benyttes sammen med andre fælleskommunale løsninger som Ydelsesrefusion (YR), Social Pension Kommune (SPK), Digitalisering på Handicap- og Udsatte Voksne-området (DHUV), Digitaliseringsklar Opkrævning og Systemtilretning (DOS) samt Fælles Bibliotekssystem (FBS)..

ØiR er en integreret del af Serviceplatformen, og kommuner og leverandører skal derfor kun integrere op mod KOMBITs Serviceplatform for at tilgå ØiR.

Gevinster

Med de standardiserede ØiR snitflader får kommunerne en række gevinster, der er nærmere beskrevet her.

Tidsplan

Se den seneste tidsplan for udvikling, afprøvning og implementering af ØiR-snitfladerne her.

Implementeringsstrategi for ØiR

Se den seneste udgave af implementeringsplanen for Økonomi i Rammearkitekturen her.

 

Skriv til:
oeir@kombit.dk