Økonomi i Rammearkitekturen (ØiR)

Økonomi i Rammearkitekturen (ØiR) dækker over de integrationer på den fælleskommunale infrastruktur, der viderestiller økonomidata mellem kommunens fagsystemer og kommunens ERP-system.

Med Økonomi i Rammearkitekturen (ØiR) råder kommunerne over en række integrationer på den fælleskommunale infrastruktur, som gør det muligt at formidle oplysninger om økonomi mellem et fagsystem og kommunens ERP-system. Oplysninger om økonomi kan fx være bogføringsgrundlag, information vedrørende et økonomisk mellemværende mellem borger og kommune, udbetalinger eller fakturaoplysninger. 

ØiR integrationerne er udviklet med henblik på at erstatte de KMD snitflader, som bruges i løsninger, der erstattes af Kommunernes Sygedagpengesystem (KSD) og Kommunernes Ydelsessystem (KY). Integrationerne er dog ikke begrænsede til brug i KY og KSD, men kan også benyttes sammen med andre fælleskommunale løsninger som fx Ydelsesrefusion (YR) og Fælles Bibliotekssystem (FBS), samt andre kommunale fagsystemer.