Ydelsesrefusion har afsluttet afklaringsetapen med CSC

Ydelsesrefusion har netop afsluttet afklaringsetapen, som er den første af tre etaper i udviklingsarbejdet.

KOMBIT godkendte d. 18. november 2016 afklaringsetapen med CSC. Afklaringsetapen har omfattet detaljering af bl.a.:

  • Arkitekturgrundlaget med integrationer
  • Fastlæggelse af beregningsregler
  • Plan for kvalitet og proces i efterfølgende etaper

Etapen er gennemført i tæt samspil med projektets interessenter, særligt den kommunale faggruppe, som kontinuerligt bistår KOMBITs Ydelsesrefusions-team med faglige input.

Der foreligger nu et solidt grundlag for de efterfølgende etaper. Læs mere om udviklingsetaperne her.

Tidsplan

Ydelsesrefusion følger de aftalte mål og tidsplaner, og går nu ind i anden etape af udviklingsopgaven. Løsningen forventes implementeret i landets kommuner 1. januar 2018.

 

Kontakt

Chefkonsulent / Forretningsudvikler
3268 0408