Ydelsesrefusion beregner årligt refusioner og medfinansiering for 60 mia. kroner

Ydelsesrefusion beregner refusioner og medfinansiering mellem stat og kommuner for ca. 30 offentlige ydelser til 1,4 mio. borgere.

KOMBIT har lanceret Ydelsesrefusion (YR), der er en fælleskommunal løsning, som beregner hvor meget henholdsvis kommunerne og staten skal finansiere af ca. 30 offentlige ydelser, herunder arbejdsløshedsdagpenge, kontanthjælp, sygedagpenge, integrationsydelse, og førtidspension. Samtidig giver YR kommunerne den nødvendige gennemsigtighed til, at de kan igangsætte opfølgende indsatser over for borgere på offentlige ydelser, så de kan blive selvforsøgende.

Stor og kompleks regnemaskine

Ydelsesrefusion er en stor og kompleks regnemaskine, der hver måned samler og behandler data om offentlige ydelser fra en lang række kilder. Når Ydelsesrefusion har indhentet informationer om de offentlige forsørgelsesydelser og beregnet kommunernes refusioner og medfinansiering, sørger løsningen for, at beløbene automatisk bogføres i kommunernes økonomisystemer. Løsningen regner årligt på ydelser for 60 mia. kroner til 1,4 mio. borgere.

Skaber gennemsigtighed og handling

Jo længere en borger er på offentlig forsørgelse, jo større procentdel skal kommunen dække af ydelsen. Derfor er det vigtigt for kommunen at få overblik over hvilke ydelser, den enkelt borger får, og hvor længe man har modtaget ydelsen. De oplysninger kan Ydelsesrefusion fremover give kommunen, der dermed får et langt bedre grundlag for at kunne planlægge og budgettere en målrettet jobindsats, så flere ledige kan komme i arbejde.

Ydelsesrefusion afløser en midlertidig løsning fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR). KOMBIT har på vegne af kommunerne stået for indkøb af løsningen via et EU-udbud. Leverandøren DXC vandt udbuddet og har efterfølgende udviklet Ydelsesrefusion i tæt samarbejde med KL og KOMBIT.

 

Kontakt

Chefkonsulent / Projektleder
2270 9958