Vindere af klimapris skal inspirere til bæredygtig innovation

De første vindere af Kommunernes KLimapris, Middelfart Kommune, holder inspirationsoplæg til Innovationsturnering i Herning.

Når Herning Kommune i samarbejde med KOMBIT inviterer skarpe hoveder til bæredygtig innovationsturnering i Herning, skal det ikke skorte på inspirationen.

Derfor er Middelfart Kommune, som den første vinder af ”Kommunernes KLimapris” ved det nyligt afholdte kommunalpolitiske topmøde, også inviteret til et komme og fortælle om, hvordan de har sikret sig en førerposition indenfor den grønne dagsorden.

Første vindere

Til trods for, at kommunerne i mange år har arbejdet målrettet med denne dagsorden, er det første gang, at KL uddeler en pris til en kommune, som gør sig særligt positivt bemærket for deres arbejde.

Middelfart belønnes særligt for deres arbejde med at skabe ejerskab og rygvind til deres projekter ved at engagere lokalmiljøerne i lokale klimasamarbejder bl.a. omkring en solcellepark i Brenderup og et nærvarmesystem i Føns.

Det er fantastisk, at KL påskønner det samarbejde med private projekter, som vi i Middelfart Kommune har arbejdet så hårdt på. Hvis vi skal i mål med klimaudfordringerne, så er myndigheder, virksomheder og private nødt til at finde løsninger sammen. I både Føns og Brenderup kan man se, hvor langt vi kan nå når alle trækker med og samarbejder konstruktivt.” Udtaler borgmester i Middelfart, Johannes Lundsfryd Jensen.

Anerkendelsen skal motivere og inspirere

Når der bruges energi og ressourcer på at anerkende de mest nytænkende og ambitiøse kommuner for deres arbejde med den grønne omstilling, er det selvfølgelig ikke tilfældigt.

Vi skal lære af de gode projekter og KL’s klimapris er et enormt klap på skulderen og åbner også et inspirationsvindue til omverden.” Fortæller oplægsholder fra Middelfart, Rikke Lock.

I forbindelse med den første uddeling af prisen lægger KL vægt på, at prismodtageren skal være en kommune, som har udviklet en innovativ og effektiv klimaløsning, der også har potentiale til at blive spredt til andre steder.

Dette er også en af grundene til, at Herning Kommune og KOMBIT har inviteret Middelfart Kommune til at fortælle om, hvordan deres tilgang kan inspirere andre aktører og kommuner.

Oplægsholder Rikke Lock fortæller, at netop deres arbejde med borgerne i centrum for forandringerne er afgørende:

Borgerne er nøglen til at realisere den grønne omstilling. Det er afgørende, at vi får dem med på vognen. Det handler om forståelse, ejerskab og nærdemokrati.” fortæller hun og fortsætter:  

Som kommune vil vi understøtte borgernes grønne initiativer ved at facilitere, bygge bro og lette vejen gennem bureaukratiske forhindringer, som så ofte bremser gode lokale projekter.

Når vi sammen med borgerne får et projekt ud over rampen, skaber vi ringe i vandet både internt i kommunen men også i mange andre byer.

Med oplægget håber Middelfart, Herning og KOMBIT, at erfaringerne fra Middelfarts klimafællesskaber kan skabe endnu større ringe i vandet og inspirere til en innovativ dag i bæredygtighedens tegn.

 

Kontakt

Chefkonsulent / Forretningsudvikler
3334 9425