Velbesøgte netværksdage om Social Pension

Den 9. og 13. juni afholdt KOMBIT de første netværksdage for kommunerne om Social Pension.

Netværksdagene i Horsens og København havde til formål at give en indledende orientering om udfasningen af KMD Social Pension og arbejdet med den kommende løsning på området.

Deltagerne fik om formiddagen en samlet orientering om projektet og de overordnede tidsplaner for udfasningen, mens de om eftermiddagen havde mulighed for at gå i dybden på tre forskellige spor.

Præsentationer fra dagen kan ses herunder:

Input fra dagen

Igennem hele dagen var der mulighed for at komme med input til processen og den kommende løsning - både i plenum og ved hjælp af post-it på en tavle med plads til spørgsmål, bekymringer og idéer. Alle input tages med i det videre arbejde.