Varsling om udfasning af gamle versioner af KOSDY-snitflader

Den 1. maj 2020 udfases alle gamle versioner af snitfladerne Klassifikation, Organisation, Sags- og Dokumentindeks samt Ydelsesindeks på Serviceplatformen.

KOMBIT varsler hermed udfasning af gamle versioner af snitfladerne Klassifikation (SF1510), Organisation (SF1500), Sags- og Dokumentindeks (SF1470) samt Ydelsesindeks (SF1490) den 1. maj 2020.

Varslingen gælder for alle snitfladeversioner ældre end Version 5 udstillet på Serviceplatformens produktionsmiljø og eksterne testmiljø. Det betyder, at snitfladeversioner ældre end Version 5 ikke kan benyttes efter den 1. maj 2020.

De nyeste snitfladeversioner, der træder i stedet for de versioner, der udfases, indeholder bl.a. udvidet validering, der sikrer en højere kvalitet af både ind- og udgående data i Støttesystemerne.

Hvad skal leverandørerne gøre?

For de berørte leverandører betyder det, at der skal etableres serviceaftaler og integreres til den seneste version af snitfladen. Bemærk, at der er ændret funktionalitet i de seneste versioner af snitfladerne. Læs derfor mere i Serviceplatformens servicekatalog, som findes på http://www.serviceplatformen.dk under menuen "Find Service" og i Integrationskataloget.

For at etablere adgang til de seneste versioner af snitfladerne skal leverandørerne udfører følgende opgaver:

  • Opret nye serviceaftaler, som indeholder de ønskede snitflader, i STS Administrationsmodul
  • Afvent kommunal godkendelse
  • Udskift serviceaftale-UUID i kald til snitfladen
  • Verificer funktionalitet i eksternt testmiljø
  • Lukke gamle serviceaftaler

Kommunale aftaleadministratorer vil jf. ovenstående skulle godkende de nye aftaler.

Der vil desuden, i henhold til vilkår for anvendelse af Serviceplatformen, blive udsendt direkte e-mails til alle registrerede serviceaftaleholdere med information om, hvilke serviceaftaler der er berørt af ændringen og som dermed ikke længere vil være gyldige pr. 1. maj 2020.

 

Kontakt

Seniorkonsulent / Service Manager
3268 0418