Varsling om fejlrettelse i snitflade til Beskedfordeler

I forbindelse med opdatering af Beskedfordeler release 2.1 foretages der en fejlrettelse i funktionaliteten ”Aflever besked”.

I den opdatering af Beskedfordeler release 2.1, der frigives den 17. marts 2018, er der foretaget en fejlrettelse i REST snitfladen (SF1460_A) til "Aflever besked" funktionaliteten.

Det betyder, at anvendersystemer, der udstiller denne funktion, skal ændre i deres implementering af snitfladen. Den gamle snitflade udgår den 17. marts 2018, og tilbydes derefter ikke længere i hverken Ekstern Test eller Produktionsmiljøet.​

I den tekniske dokumentation til opdateringen, kan man læse mere om fejlrettelsen.

 

Kontakt

Seniorkonsulent / Service Manager
3268 0418