Varsling af servicevindue for eksternt testmiljø den 9. – 10. april

Indgåelse af serviceaftaler for Beskedfordeler flyttes til STS Administrationsmodul, og i den anledning varsler KOMBIT et servicevindue for eksternt testmiljø 9. - 10. april.

KOMBIT er klar til at flytte funktionalitet til indgåelse af serviceaftaler for STS Beskedfordeler til STS Administrationsmodul. Herefter skal serviceaftaler for Beskedfordeler - i lighed med øvrige serviceaftaler - administreres i STS Administrationsmodul. Opsætning af dueslag og abonnementer skal dog fortsat foretages i brugergrænsefladen til STS Beskedfordeler. Eksternt testmiljø vil ikke være tilgængeligt i dele af servicevinduet, som beskrevet i nedenstående.

Opgaver til anvendere af Beskedfordeler

Anvendere skal ikke foretage sig noget i forbindelse med selve servicevinduet, men opfordres til rydde op i deres Beskedfordeler dueslag inden servicevinduet starter.

I servicevinduet den 9. april kl. 06 til den 10. april 2018 kl. 12 vil KOMBIT oprette aftaler og indhold i STS Administrationsmodul. Indhold i aftaler, dueslag m.m. vil ved servicevinduets afslutning være det samme som ved dets begyndelse.

I servicevinduet vil KOMBIT undersøge om provisionering fra STS Administrationsmodul til Støttesystemerne fungerer, afprøve om Beskedfordeler virker for en konkret snitflade samt udføre diverse test af funktionalitet. Anvenderne bør desuden selv planlægge af en test af beskedfordeler i perioden efter servicevinduets afslutning.

Hvad betyder servicevinduet for anvenderne?

  • Der lukkes for adgang til STS Administrationsmodul. Det betyder, at der ikke kan administreres aftaler for eksternt testmiljø på Serviceplatformen i hele servicevinduet.
  • Støttesystemerne lukkes ned i dele af servicevinduet. Det betyder, at alle services til Klassifikation, Organisation, Sags- & Dokumentindeks, Ydelsesindeks, Beskedfordeler, Context Handler og Security Token Services ikke er gængelige fra servicevinduets start og frem til den 9. april kl. 12. Hvis tilbagerulning til forrige baseline mod forventning bliver aktuelt, vil Støttesystemerne være nede for anvendere frem til den 9. april kl. 16.
  • Serviceplatformen bliver delvis påvirket i Servicevinduet. Services, der anvender token sikkerhed, vil derfor ikke kunne anvendes i den periode, hvor der er lukket for adgang til Støttesystemerne jf. ovenstående.

I løbet af servicevinduet vil KOMBIT kontrollere, at funktionaliteten er i overensstemmelse med det forventede. Hvis der konstateres kritiske fejl, vil miljøet blive rullet tilbage til forrige baseline.

KOMBIT informerer om fremdrift på servicevinduet den 9. april kl. 14.30 og ved servicevinduets afslutning.

 

Kontakt

Seniorkonsulent / Service Manager
3268 0418