Udvidet projekt skal udfase kritiske forudsætningssystemer

Projektet ”Indkomst/Udbetaling” udvides til at omfatte en større gruppe af KMD’s kritiske forudsætningssystemer.

Tirsdag den 3. april sendte KOMBIT en tilslutningsaftale til landets 98 kommuner, omkring udfasning af en række af KMD’s kritiske forudsætningssystemer.

KOMBIT har tidligere meldt ud, at kommunerne ville modtage tilslutningsmaterialet til projektet ”Indkomst/Udbetaling” i løbet af 2017. Et projekt som havde til formål at reducere kommunernes udgifter til KMD Indkomst og KMD Udbetaling.

Igennem projektets indledende analyse er det imidlertid blevet klart, at projektet med fordel kan udvides til at omfatte udfasningen af en større gruppe kritiske forudsætningssystemer, som KMD leverer til landets kommuner.

KOMBIT har derfor, efter en yderligere afklaringsperiode, netop udsendt tilslutningsmateriale til alle landets kommuner. Tilslutningsaftalen omfatter udfasning og endelig opsigelse af de omfattede systemer, i takt med at alternative løsninger bliver klar til at blive taget i brug.

Tilslutning uden meromkostning

I det udsendte tilslutningsmateriale opkræves kommunerne ikke betaling for det udvidede udfasnings-projekt.

Da udfasningen af P-data og V-data (CPR/CVR) fik et mindre omfang end først antaget, er der blevet rum for at sætte nye mål for, hvor mange systemer vi kan bistå kommunerne med at udfase under den oprindelige finansiering af førnævnte.

Med udfasningen understøttes kommunerne i at opnå den trinvise besparelse, efterhånden som de løsninger, der anvender ovenstående forudsætningsløsninger udfases, ligesom KOMBIT bistår med den endelige opsigelse af aftalerne, når et alternativ til de pågældende løsninger er tilgængeligt.

Udfasning: Kritiske Forudsætningssystemer (U:KFS)

De omfattede systemer er alle en del af den transitionsaftale, som er indgået imellem KMD, ATP og KOMBIT.

Listen over de systemer som bliver en del af projektet tæller:

  • KMD Indkomst
  • KMD eIndkomst
  • KMD Udbetaling
  • KSP/CICS og LOS
  • KMD Doc2archive
  • KMD Arkivering.

Mens KMD P-data og KMD V-data er udfaset igennem projektet CPR/CVR.

 

Kontakt

Chefkonsulent / Projektleder
7268 8115