Udvidelse af Byg og Miljø på vej

Arbejdet med at udvide Byg og Miljø til også at omfatte virksomhedsvendte ansøgninger om miljøgodkendelser underlagt Miljølovgivningen er igangsat.

Selvbetjeningsløsningen Byg og Miljø, hvor borgere og virksomheder kan søge tilladelse til bygge- og miljøprojekter online, dækker allerede alle typer af byggesager samt syv miljøsager. Nu har KL, KOMBIT og Miljøstyrelsen indgået et samarbejde om at udvide Byg og Miljø med miljøgodkendelser målrettet virksomheder, så det nu også bliver muligt for virksomheder at ansøge og anmelde aktiviteter i henhold til miljøbeskyttelsesloven.

I praksis vil det sige, at Byg og Miljø udvides med mulighed for flere nye ansøgninger om miljøgodkendelser mv., tilknyttede spildevandstilladelser og tilknyttede revurderinger for industrivirksomheder.

Byg og Miljø vil således blive udvidet med flere nye sagstyper, der vil gælde for ca. 130 typer af virksomheder, til stor fordel for både virksomhederne, kommunerne og Miljøstyrelsen.

Digitale miljøansøgninger i 2015

I samarbejde med KL, KOMBIT og kommunerne har Miljøstyrelsen udarbejdet en samlet specifikation af sagstyper på miljøområdet samt krav til de nye miljøansøgninger.

Nu er implementeringen af de virksomhedsvendte miljøansøgninger i løsningen i fuld gang som et agilt udviklingsprojekt hos Schultz Information. Det er målet, at tilbyde digital miljøansøgning for virksomheder fra januar 2016.

Kommuner kompenseres økonomisk

Efter beslutning fra KL har KOMBIT i efteråret 2014 fremsendt en tillægsaftale til tilslutningsaftalen omfattende den udvidede miljødel af Byg og Miljø til kommunerne. Tillægsaftalen vil gøre det muligt for virksomheder at indsende digitale ansøgninger om miljøgodkendelser samt spildevandstilladelser og revurderinger for industrivirksomheder.

Prisen for udvidelsen med de nye miljøansøgninger vil være 0,25 kr. pr. borger pr. år, men den enkelte kommune er blevet kompenseret fuldt ud for denne nye digitaliseringsopgave gennem DUT-midler i Økonomiaftalen 2015. KOMBIT har udsendt særskilt information om dette til Byg og Miljø kontaktpersonerne i efteråret 2014.

Har du spørgsmål vedr. den nye udvidelse med miljøgodkendelser mv. eller om Byg og Miljø generelt, er du meget velkommen til at kontakte Nicolai Frederiksen.