Udsendelse af tilslutningsmateriale for ESR-udfasning og Ejendomsskat og Ejendomsbidrag

KOMBIT har nu sendt kontrakt og tilhørende informationsmateriale ud til alle kommuner vedrørende projekterne ESR-udfasning og Ejendomsskat og Ejendomsbidrag.

KOMBIT har den 4. juni 2015 sendt kontrakt og tilhørende informationsmateriale ud til alle kommuner vedrørende projekterne ESR-udfasning og Ejendomsskat og Ejendomsbidrag.

Kontrakten er sendt til KOMBITs kontaktpostkasse i kommunen, og deadline for tilslutning er den 15. august 2015. Hvis du vil vide, hvem i din kommune der har modtaget materialet, kan du skrive til skatogbidrag@kombit.dk

Med i monopolbrud og grunddataprogram

Baggrunden for tilslutningsprocessen er, at KL som led i dels monopolbruddet og dels omlægningen til grunddata har bedt KOMBIT om at forestå udfasningen af Ejendomsstamregistret (ESR). Samtidig er KOMBIT blevet bedt om at sikre, at kommunerne får en ny løsning til opkrævning af ejendomsskat og bidrag.

Det indgår endvidere i økonomiaftalen for 2015 mellem regeringen og KL, at KOMBIT skal gennemføre fælleskommunale udbud vedr. ESR, og at parterne forudsætter, at alle kommuner tilslutter sig.

Opgaver i ejendomsstamregistret udfases

Udfasningen af ESR og idriftsættelsen af den nye løsning til opkrævning af Ejendomsskat og Ejendomsbidrag skal ses i sammenhæng med det fællesoffentlige grunddataprograms implementeringsplan, hvor de opgaver, som registerdelen af ESR i dag løser, fra forventet primo 2017 overtages af en række nye grunddataregistre i statsligt regi. Udfasningen af ESR er endvidere en del af monopolbruddet.

I forbindelse med KOMBITs indgåelse af kontrakt med en leverandør er der behov for, at den enkelte kommune tilslutter sig projektet og forpligter sig til at aftage systemet efterfølgende.

Du kan læse mere om projektet ESR-udfasning her og om projektet Ejendomsskat og ejendomsbidrag her. Hvis du har spørgsmål eller kommentarer til projektet eller tilslutningsprocessen er du meget velkommen til at kontakte KOMBIT på mail: skatogbidrag@kombit.dk

 

Kontakt

Projektchef
3334 9414