Udrulning af KY sker i to releases

KOMBIT og EG har besluttet, at udrulningen af Kommunernes Ydelsessystem vil ske i to releases. Det påvirker kun pilotkommunerne - ikke den ordinære udrulning.

I dag har KOMBIT sendt den kvartalsvise opdatering af tidsplanen for monopolbruddet ud til kommunerne. Af den fremgår det, at tidsplanen for KY fastholdes.

Med fokus på at sikre kommunernes business case og en rettidig udfasning af KMD Aktiv, har KOMBIT og EG imidlertid valgt at opdele udrulningen af løsningen i to releases i stedet for at rulle den komplette KY-løsning ud på én gang; den første release skal sikre, at løsningen kan erstatte KMD Aktiv som planlagt i Q1 2017. Release 1 vil som minimum indeholde den funktionalitet, der i dag er i KMD Aktiv og KMD Sag ift. sagsbehandling, samt understøtte de kommende lovændringer. Ændringen består primært i, at der ingen selvbetjeningsløsning eller dokumenthåndtering er i Release 1 – de vil ligge i Release 2. Se den foreløbige oversigt over, hvad de to releases indeholder nedenfor.

Opsplitningen i releases har kun betydning for pilotkommunerne på KY, og KOMBIT er i tæt dialog med pilotkommunerne om dette, mens der arbejdes på detaljerne omkring de to releases.