Udbudsmateriale til den nye valgløsning klar til høring hos kommunerne

KOMBIT inviterer kommunerne til at komme med input til kravspecifikationen og udvalgte bilag til den nye valgløsning

KOMBIT har siden efteråret 2016 arbejdet på udbudsmaterialet til den nye valgløsning. Kravsspecifikationen og andet relevant udbudsmateriale er nu klar til review hos alle kommuner. Links til materialet samt tilhørende reviewskemaer findes nederst på siden.

Det er vigtigt at pointere, at materialet foreligger i en version 0.8 og derfor fortsat justeres. KOMBIT forbeholder sig ret til at foretage ændringer ud fra review kommentarer mv. helt frem til materialet sendes i egentligt udbud.

I vedlagte læsevejledning har vi forsøgt at anvise, hvad der er relevant at læse for hvem. Desuden har vi i læsevejledningen givet et bud på, hvordan høringen kan organiseres i kommunerne.

Deadline for kommentarer er 5. maj 2017 kl. 12. Kommentarer til materialet bedes samlet i vedlagte reviewskemaer (ét for hvert bilag), der returneres til KOMBIT på mail: valg@kombit.dk.
 

12 dokumenter sendes i høring

Nedenstående materiale sendes i høring hos kommunerne:

 • Definitioner (bilag 0): Her er listet definitioner og forklaringer, som bruges i det øvrige materiale. KOMBIT forventer ikke kommentarer til dette dokument, og der er derfor ikke udarbejdet et tilhørende reviewark. Bilaget er tænkt som bistand til de, der læser kravspecifikationen og har brug for at få defineret begreber mv.
   
 • Tidsplan (bilag 1): Indeholder en tidsplan for gennemførelse af projektet fra kontraktunderskrift til idriftssættelse af systemet.
   
 • Kravspecifikationen (bilag 2.1): Her beskrives systemet, og det er dette dokument interesserede leverandører til sin tid skal bruge, når de skal udarbejde tilbud og senere skal designe og udvikle det nye valgsystem. I kapitel 3 beskrives de begreber og regler, systemet skal behandle samt hvilke forretningsprocesser det skal understøtte. Kapitel 4 beskriver, hvilke rettigheder de forskellige roller kan have. Kapitel 5 (funktionelle krav) og kapitel 7 (optioner) beskriver krav til, hvad systemet skal kunne. Kapitel 6 (ikke-funktionelle krav) beskriver krav til it-arkitektur, sikkerhed og lovgivning.
   
 • Forretningsprocesser (Bilag 2.1.D): Her beskrives forretningsprocesser. Evt. kommentarer bedes angivet i reviewskemaet for bilag 2.1.
   
 • Rapporter (Bilag 2.1.G): Her gives en oversigt over de rapporter, det forventes, at det nye system indeholder. Evt. kommentarer bedes angivet i reviewskemaet for bilag 2.1.
   
 • Dokumentation (bilag 4): Her beskrives de krav til dokumentation, KOMBIT stiller til leverandøren. Bilaget er tilrettet til denne høring, således at det kun indeholder de dele, der er kommunerelateret.
   
 • Intern Test og prøver (bilag 6): Her beskrives de test og prøver, systemet skal igennem, før den bliver udrullet.
   
 • Overordnede drejebog (bilag 6.2): Underbilag til intern test og prøver. Evt. kommentarer bedes angivet i reviewskemaet for bilag 6.
   
 • Prøvevalg og Skyggevalg (bilag 6.5): Underbilag til intern test og prøver.Evt. kommentarer bedes angivet i reviewskemaet for bilag 6.
   
 • Uddannelse (bilag 12): Indeholder krav til leverandøren om leverancer vedrørende uddannelse.
   
 • Implementering og Udrulning (bilag 13): Indeholder krav til leverandøren om leverancer vedrørende implementering og udrulning.
   
 • Implementeringsstrategi og Udrulningsstrategi (bilag 13.A): Indeholder en strategi for, hvordan implementering og udrulning af løsningen skal planlægges og gennemføres. Evt. kommentarer bedes angivet i reviewskemaet for bilag 13.

KOMBIT håber på stor interesse og deltagelse fra kommunerne, og alle spørgsmål er velkomne på valg@kombit.dk.

 

Kontakt

Seniorkonsulent / Projektkoordinator
3334 9420