Udbuddet på det nye valgsystem er skudt i gang

KOMBIT har begyndt prækvalifikationen i forbindelse med EU-udbuddet af det nye valgsystem. Fristen for at søge om at blive prækvalificeret er 14. august 2017.

KOMBIT har nu begyndt prækvalifikationen af de leverandører, der skal have lov til at byde på Danmarks kommende valgsystem. Systemet skal understøtte valg til Folketinget, Regionsrådene, kommunalbestyrelser og Europa-Parlamentet samt håndtere folkeafstemninger, og det skal konkurrenceudsætte og erstatte det nuværende system, som KMD har monopol på.

Leverandørerne har frist til den 14. august 2017 med henblik på at søge om at blive prækvalificeret. KOMBIT forventer i januar 2018 at underskrive kontrakten med den leverandør, der skal udvikle, drifte og videreudvikle systemet. I udbuddet lægges op til, at systemet skal gå i luften i november 2019.

Den samlede tidsplan for udbuddet fremgår af dette link.

Tæt samarbejde med leverandører og andre interessenter

Forud for udbuddet er gået et omfattende arbejde med at beskrive lovkrav og ønsker til systemet, hvor både kommunerne og KL, regionerne, Økonomi- og Indenrigsministeriet, Statsforvaltningen og Danmarks Statistik har deltaget med hensyn til de krav, der understøtter deres opgaver. Der har også været dialog med medier og forskere, som formidler og bruger data om valgene. De samme parter bliver involveret i den kommende udvikling, test og udrulning af systemet.

Hovedparten af udbudsmaterialet har været offentliggjort i udkast, så også mulige leverandører har kunne påpege uklare, fordyrende eller uhensigtsmæssige elementer i materialet. Denne proces vil fortsætte med de prækvalificerede leverandører i efteråret, da udbuddet gennemføres som ”udbud med forhandling”.

 

Kontakt

Chefkonsulent / Forretningsudvikler
7268 8129