Udbuddet på DAR i gang

Udbudsbekendtgørelsen for DAR er nu offentliggjort. Fristen for at søge om at blive prækvalificeret er 30. marts 2015.

KOMBIT har nu afsluttet leverandørdialogen forud for udbuddene af BBR - Bygnings- og Boligregistret og DAR - Danmarks AdresseRegister.

Udbudsbekendtgørelsen for DAR er netop offentliggjort, og fristen for at ansøge om at blive prækvalificeret på DAR er den 30. marts 2015 kl.12.00.

Udbudsbekendtgørelsen for BBR blev offentliggjort i januar. Fristen for at søge om at blive prækvalificeret til BBR er 25. februar 2015.

KOMBIT bruger EU-Supply til alle udbud.

Vi forventer at have underskrevet kontrakter med den nye leverandør af BBR inden sommerferien og med den nye leverandør af DAR primo juli.