Udbud på en ny NemRefusion er skudt i gang

Udbudsprocessen er skudt i gang. Der skal udvikles en helt ny og tidssvarende NemRefusion, som efter planen skal tages i brug i efteråret 2022.

KOMBIT har netop gennemført en prækvalificering og har inviteret tre virksomheder til at deltage i udbuddet. I maj måned 2021 er det planen, at KOMBIT skriver under på en ny kontakt med en leverandør, der skal stå for henholdsvis udvikling og drift af en ny løsning til NemRefusion, kaldet NemRefusion 3.0.

”NemRefusion er en lovbunden løsning. Vi er nødt til at prioritere benhårdt, og derfor har vi delt udviklingen i to. I første del er fokus på at levere en it-løsning, der kan håndtere de samme lovmæssige opgaver, som den nuværende NemRefusion håndterer,” fortæller Iradj Farahan, der er projektleder i KOMBIT.

Iradj Farahan forklarer at selvom, at der i første omgang lægges vægt på at udvikle en løsning, der kan varetage de samme lovmæssige opgaver som den nuværende, er der tale om en helt ny løsning, og den vil derfor indeholde forbedringer allerede fra start. Blandt andet er målet at lave en moderne brugergrænseflade, der er mere brugervenlig.

Slutbrugernes forbedringsønsker
Når NemRefusion 3.0 er sat i drift, tager projektet hul på anden del af udviklingsforløbet. Her vil projektet køre i iterative udviklingsforløb, hvor fokus vil være på kommunernes, A-kassernes og virksomhedernes ønsker.

”Vi har en lang liste med forbedringsønsker fra brugerne af den nuværende NemRefusion løsning, som vi tager med, når vi går i gang med den videre udvikling af NemRefusion 3.0. Den iterative proces åbner samtidig op, for at vi løbende kan involvere brugerne i projektet, ” fortæller Iradj Farahan.

Ny leverandør skal have erfaring med SCRUM
At udviklingen er delt i to, er netop en af årsagerne til, at der i udbudsmaterialet er lagt vægt på, at den kommende leverandør skal have erfaring med SCRUM, som er en agil udviklingsmetode. Principperne bag den agile tankegang går ud på, at udviklingen sker i samarbejde med forretningen i små, iterative udviklingsforløb, så ændringer i behov hurtigt opsamles, og planen løbende kan ændres.

”Et mål for KOMBIT og kommunerne er at udvide markedet og øge konkurrencen omkring de løsninger, vi udbyder. SCRUM er en metode, som mange både store og mellemstore leverandører er fortrolige med. Med et agilt projekt vil vi i min erfaring bedre kunne målrette og prioritere udviklingen mod det, der giver mest værdi for kommunerne og brugerne samtidig med, at vi åbner markedet, så de mellemstore leverandører også kan byde på opgaven. Derudover er det en velegnet metode, når vi netop ønsker, at involvere både kommuner, a-kasser og virksomheder i projektet”, siger Iradj Farahani.

 

Kontakt

Seniorkonsulent / Projektleder
3268 0410