Udbud af de fælleskommunale Støttesystemer annonceres i februar 2014

KOMBIT vil i løbet af februar måned 2014 annoncere udbuddet af de fælleskommunale Støttesystemer. Herefter følger en række af KOMBITs og ATP/Udbetaling Danmarks udbud.

Støttesystemerne bliver således det første udbud i rækken af i alt otte udbud, der i løbet af 2014/2015 skal konkurrenceudsætte KMD’s nuværende monopol på en række områder. Efter annonceringen af Støttesystemerne bliver også Kommunernes Ydelsessystem, Kommunernes Sygedagpengesystem og SAPA sat i udbud. Herudover udbyder ATP, til Udbetaling Danmark, henholdsvis Barselsdagpenge og Pension, Familieydelse- og Boligstøtte.

Tidsplanerne forudsætter generelt, at udfasningsaftaler er indgået med KMD inden udgangen af 2013.

Se udbuddene visualiseret i denne tidsplan.

KOMBITs udbud i 2014 på KMD’s monopolområde:

 

Fælleskommunale Støttesystemer bliver annonceret i februar 2014 (kontrakt forventes tildelt september 2014).

 

Kommunernes Ydelsessystem bliver annonceret i marts 2014 (kontrakt forventes tildelt september 2014).

 

Kommunernes Sygedagpengesystem bliver annonceret i april 2014 (kontrakt forventes tildelt november 2014).

 

SAPA bliver annonceret i april 2014.

ATP og Udbetaling Danmarks udbud i 2014-2016 på KMD’s monopolområde:

 

Barseldagpenge annonceres i maj 2014 (kontrakt forventes tildelt november 2014).

 

Pension annonceres oktober 2014 (kontrakt forventes tildelt 2. kvartal 2015).

 

Familieydelse annonceres januar 2015 (kontrakt forventes tildelt i begyndelsen af 4. kvartal 2015).

 

Boligstøtte annonceres januar 2016 (kontrakt forventes tildelt i begyndelsen af 4. kvartal 2016).

 

 

Kontakt

Vicedirektør for Kommunikation, Klima & Implementering
3334 9466