Tilslutningsprocessen på Indkomst/Udbetaling udskudt til 2017

På grund af behov for yderligere beregninger bliver tilslutningsmaterialet om projekt Indkomst/Udbetaling først sendt ud efter årsskiftet.

KOMBIT har tidligere meldt ud, at kommunerne ville modtage tilslutningsmaterialet om projekt Indkomst/Udbetaling her i december 2016. Det har imidlertid vist sig, at der er behov for yderligere beregninger og gennemgang af tallene i business casen, inden vi sender materialet ud. Derfor har vi valgt at skyde hele processen til efter årsskiftet. I begyndelsen af 2017 vil kommunerne modtage mere information og datoer for processen.

Projekt Indkomst/Udbetaling har til formål at reducere kommunernes udgifter til brug af støttesystemer på indkomstområdet og udbetalingsområdet herunder KMD Indkomst og KMD Udbetaling.

KMD Indkomst og KMD Udbetaling er en del af KMD’s forudsætningssystemer og samtidig reguleret under Transitionsaftalen. Hvis du har spørgsmål til tilslutningsprocessen eller andet på projekt Indkomst/Udbetaling er du velkommen til at skrive til IndkomstUdbetaling@kombit.dk

Yderligere information om CPR/CVR i det nye år

I forbindelse med de netop afholdte kommunedage efterspurgte flere kommuner yderligere information – eller anden form for information - om opgaverne i forbindelse med CPR/CVR. Dette ønske vil vi naturligvis gerne forsøge at imødekomme, og vi går derfor nu i gang med at kigge på det materiale, der allerede ligger på diverse kanaler og med at vurdere om der er behov for yderligere kommunikation. Vi forventer at kunne komme med mere information omkring dette arbejde i begyndelsen af 2017.

Hvis du har spørgsmål til CPR/CVR eller input til arbejdet kan du skrive til CVR-CPRdata@kombit.dk

 

Kontakt

Chefkonsulent / Projektleder
7268 8115