Tilslutningsorientering til Ydelsesrefusion sendt til alle kommuner

KOMBIT har udarbejdet orientering om tilslutning til Ydelsesrefusion. Den beskriver de vilkår, som vil gælde for kommunerne.

Den 1. januar 2018 bliver STAR interim erstattet med løsningen Ydelsesrefusion, som gælder alle kommuner. Derfor er der udarbejdet og fremsendt en orientering om vilkår og uddybning af opgaver og forpligtelser fastlagt i Ydelsesrefusionsloven for tilslutning til kommunerne.

Om den kommende løsning Ydelsesrefusion
I juni 2015 indgik regeringen en politisk aftale om en bred reform af kommunernes refusioner og medfinansiering, som skal understøtte en effektiv beskæftigelsesindsats.

Reformen er ensbetydende med et væsentligt større økonomisk ansvar for kommunerne og skaber derfor et større fokus på resultater.

Ydelsesrefusion samler informationer om de offentlige forsørgelsesydelser, hjemtager automatisk kommunens refusioner fra staten, afregner kommunens egen medfinansiering og – ikke mindst – håndterer tællerne for den enkelte borgers ydelser.

Som det allerede er meldt ud har den kommunale styregruppe fastlagt prisen for Ydelsesrefusion til 5,09 kr. pr. borger.

Kommunerne skal først betale for ydelsen, når systemet går i luften primo januar 2018 og skal i fællesskab finansiere alle udgifter i forbindelse med etablering af Ydelsesrefusion. Herunder den daglige drift samt udgifterne til vedligeholdelse og videreudvikling.

Kommunedage og informationsmøder
For at sikre, at kommunerne får den nødvendige viden om Ydelsesrefusion, er der planlagt forskellige tiltag.

Den 30. maj – 1. juni afholdes kommunedage – to i Jylland og et på Sjælland. Ydelsesrefusion er til stede alle tre dage for at holde oplæg om løsningen. Efter oplæggene er projektet at finde på en stand i caféområdet, hvor vi besvarer spørgsmål.
Til efteråret afholder vi desuden informationsmøder for superbrugere og økonomimedarbejdere.

 

Kontakt

Chefkonsulent / Forretningsudvikler
3268 0408