Tilfredsheden med Fælles Bibliotekssystem stiger igen i år

Se resultaterne fra året brugertilfredshedsmåling på FBS, som igen i år viser forbedring på næsten alle parametre.

I januar sendte KOMBIT igen en brugertilfredshedsundersøgelse ud til alle brugere af FBS. I alt besvarede 847 personer fra 91 kommuner undersøgelsen. Det er et mindre fald i forhold til sidste år, hvor 925 personer deltog i undersøgelsen, men stadig nok til at give et klart og retvisende billede af tilfredsheden med FBS.

Den samlede tilfredshed med FBS-løsningen er det seneste år steget med 0,3 point på en skala fra 1 til 5, mens resultaterne for svartider og support også viser positive takter i år. Supporten, som de tidligere år har ligget på et stabilt niveau, har i år taget et positivt spring på alle parametre – det samme gælder for svartider på de forskellige løsninger.

Med til at give et klart og retvisende billede af FBS, er de mange gode skriftlige tilbagemeldinger, vi har modtaget. Mange deltagere har nemlig givet sig tid til at uddybe ønsker og behov i forhold til FBS, hvilket vi er rigtig glade for. Disse input arbejder KOMBIT og Systematic, leverandøren af FBS, videre med.

En stor tak til alle som har givet sig tid til at udfylde undersøgelsen.

Stor tilfredshed med Cicero Surf

I maj 2019 skiftede alle pædagogiske læringscentre Skoleportalen (Cicero Web) ud med Cicero Surf. Årets brugertilfredshedsundersøgelse peger på, at Cicero Surf er blevet velmodtaget.

296 brugere fra skoleområdet fordelt på 58 kommuner har besvaret undersøgelsen. Den overordnede tilfredshed, holdt op imod den tidligere Skoleportal (Cicero Web), er positiv. Konkret er tilfredsheden steget fra 2,9 til 3,8 på en skala fra 1 til 5 efter Cicero Surf – en flot stigning på 0,9 point.

På Frederiksbjerg Skole i Aarhus er både elever og PLC-vejledere meget tilfredse med skiftet til Cicero Surf. Lass Bundgaard Lassen, pædagogisk IT-vejleder på Frederiksbjerg Skole i Aarhus, siger blandt andet:

“Surf er et rigtig lækkert nyt redskab til at arbejde videre med vores elevers læselyst og antallet af bøger, der bliver læst. Men Cicero Surf gør det ikke alene. Det kræver også en lokal indsats i forhold til at oplære eleverne og lærerne i at bruge Surf. Det i kombination, tror jeg på, er med til at rykke i retning af at nå vores mål om at få flere børn til at læse bøger.”

Du kan se de samlede resultater for brugertilfredshedsundersøgelsen her.

 

Kontakt

Seniorkonsulent / Kommunikation
7268 8107