Tilbud modtaget på Ejendomsskat og Ejendomsbidrag

Efter fristen for aflevering af tilbud på Ejendomsskat og Ejendomsbidrag er vi nu i gang med at læse og vurdere det indkomne materiale.

Mandag den 1. juni 2015 var der frist for leverandørerne til at aflevere tilbud på den nye løsning Ejendomsskat & Ejendomsbidrag. Projektet er nu gået ind i tilbudsfasen.

KOMBIT har modtaget fem tilbud på løsningen, og den kommende måned vil nu blive brugt på at læse og evaluere det modtagne materiale. Vi forventer, at projektet kan være klar til at skrive kontrakt under med en leverandør i midten af juli.