Tilbud modtaget på BBR

Efter fristen for aflevering af tilbud på BBR er vi nu i gang med at læse og vurdere det indkomne materiale.

Onsdag den 20. maj 2015 var der frist for aflevering af tilbud på BBR-løsningen.

KOMBIT har modtaget tre omfangsrige tilbud, som vi den kommende måned ser frem til at gennemlæse grundigt. Vi forventer, at projektet kan være klar til at underskrive kontrakt primo juli.