Tidsplanen for monopolbruddet fastholdes

Den seneste opdatering af tidsplanen for monopolbruddet viser, at den gældende tidsplan er intakt.

KOMBIT opdaterer tidsplanen for monopolbruddet hver tredje måned for at sikre, at tidsplanen er så aktuel og retvisende som muligt. 

Den seneste gennemgang af projekternes tidsplaner viser, at der ikke er anledning til ændring af den eksisterende tidsplan fra den 2. juli 2015

Der er ingen tvivl om, at tidsplanen er ambitiøs, og KOMBIT har ved opdateringen vurderet leverandørernes konkrete leveranceplaner og det dertilhørende risikobillede. Såfremt vi fremadrettet ser ændringer i leveranceplanerne eller risikobilledet, vil justeringer naturligvis komme på tale. 

KOMBIT opdaterer tidsplanen på ny i januar 2016.

 

Kontakt

Projektchef
3334 9433