Tidsplanen for Adresseklienten og BBR 1.6 revurderes

Mangel på ressourcer har betydet, at vi må genforhandle tidsplanen for Nyt BBR v. 1.6 og Adresseklienten v. 1.0.

Ifølge aftalen med leverandøren KMD skulle BBR version 1.6 være gået i luften i midten af oktober 2014, og version 1.0 af Adresseklienten skulle være sat i drift i midten af november. 

På grund af mangel på ressourcer har det desværre vist sig, at KMD ikke er i stand til at levere i henhold til tidsplanen. KOMBIT har derfor i de seneste uger forhandlet med KMD for at få lagt en hensigtsmæssig og realistisk tidsplan for både BBR 1.6 og Adresseklient 1.0. 

Den nye tidsplan vil blive meldt ud indenfor de kommende uger.