Test mod Serviceplatformens eksterne testmiljø i uge 38 og 39

I forbindelse med test af den fælleskommunale infrastruktur i uge 38 og 39 vil der periodevis kunne opleves forlængede svartider.

I uge 38 og 39 gennemføres forskellige tests mod Serviceplatformens eksterne testmiljø. Der vil i perioder kunne opleves forringet performance på snitflader og i brugergrænseflader. Dog vil de performanceforstyrrende testaktiviteter i videst muligt omfang blive foretaget i yderperioder og ikke inden for normal arbejdstid.

 

Kontakt

Seniorkonsulent / Service Manager
3268 0418