Test af monopolbrudsservices på Serviceplatformen

Når monopolbrudssystemerne KY, KSD og SAPA går i luften, skal de blandt andet trække på services fra Serviceplatformen.

En lang række af de services, der er særligt udviklet til monopolbruds-systemerne Kommunernes Sygedagpengesystem (KY), Kommunernes Ydelsessystem (KSD), Sagsoverblik/Partskontakt (SAPA), ligger nu klar til test i Serviceplatformens testmiljø. Derfor afholdte Serviceplatformen i samarbejde med Støttesystemerne fredag den 1. april et møde for leverandørerne til de tre løsninger. På mødet fik deltagerne en introduktion til den vejledning, der skal følges for at påbegynde testen af de relevante services.

Flere tilgængelige services

Serviceplatformen bruges i dag af stort set alle landets kommuner til ét eller flere af kommunens it-systemer. På Serviceplatformen får it-systemerne adgang til en række relevante services, herunder CPR- og CVR-services. Over tid vil antallet af services stige til omkring det femdobbelte. En del af disse services vil kunne benyttes af andre kommunale it-systemer end monopolbrudssystemerne, men størstedelen vil i første omgang være forbeholdt monopolbrudssystemernes udrulning.

Se listen over tilgængelige services på Serviceplatformen her.