Temadagen om monopolbruddet den 21. marts udsættes og erstattes af et morgenmøde

Grundet forsinkelserne på Støttesystemerne erstatter KOMBIT temadagen om monopolbruddet den 21. marts 2017 med et morgenmøde samme dag.

KOMBIT har besluttet at udsætte temadagen om monopolbruddet for rådgivere og konsulenthuse den 21. marts 2017. I stedet afholdes et morgenmøde om monopolbruddet hos KOMBIT den samme dag. 

Udsættelsen af temadagen skyldes, at der desværre er indtruffet endnu en forsinkelse for KMD’s udvikling af Støttesystemerne. Det betyder, at der vil være væsentlig uklarhed om flere af de emner, som er på dagsordenen til temadagen.

Af respekt for de tilmeldtes tid har KOMBIT besluttet at udskyde arrangementet på ubestemt tid.

Information om og tilmelding til morgenmøde om monopolbruddet den 21. marts 2017

Mange konsulenthuse/rådgivere har fortsat et informationsbehov ift. kommunernes og KOMBITs arbejde med monopolbruddet.

Derfor gennemfører KOMBIT et morgenmøde om monopolbruddet den 21. marts 2017 kl. 08.30-10.00, hvor vi giver en kort indføring i monopolbruddet efterfulgt af en dugfrisk status for arbejdet og mulighed for at stille spørgsmål. Morgenmødet er ligesom den aflyste temadag målrettet konsulenthuse og rådgivere.

Morgenmødet finder sted hos KOMBIT på Halfdansgade 8, 2300 København S, og er gratis.

Tilmeldingsfristen er udløbet.